5. 1. 2018.

P: Zanima me da li je prihvatljivo, da se u financijskom planu svakoj stavki ovog plana (npr., kupnji lab reagensa), dodaje do 20ak rezultata (D) iz radnog plana-budući je radni plan vrlo detaljan, te se iz, npr., jedne vrste reagensa, postiže mnogo rezultata iz godine u godinu, vezano uz ciljeve koji se ponavljaju, budući se navodi 2 do 5 rezultata po svakom cilju, a uz svaku se godinu u radnom planu vežu po 4 cilja (s time da je razrada radnog plana u 1. godini posebice detaljna, pa se svaki cilj pokazuje na tri mjeseca),
O:
 Broj rezultata koji se pridodaje određenoj stavci financijskoga plana nije ograničen, ali za ciljeve koji se ponavljaju kroz više godina dovoljno je u financijskom planu navesti samo poveznice na rezultate iz prve godine (ostali će se dodati kod razrade financijskoga plana za svaku sljedeću godinu provedbe projekta).

2. 1. 2018.

P: Ispunjavam financijski obrazac pa bi htjela proveriti da li se troškovi sudjelovanja na kongresu ubrajaju pod edukaciju članova istraživačke skupine ili pod diseminaciju?  Piše da treba točno navesti cijene kotizacije, aviona, hotela itd a to ne možemo znati za kongrese koji  će biti održani 2020 ili kasnije.  Ne znamo niti lokaciju tih kongresa.
O:
 Troškovi sudjelovanja na kongresu spadaju u Kategoriju 4, podkategoriju ‘Odlasci na skupove/konferencije/kongrese’. Troškove je potrebno specificirati samo za prvu godinu provedbe projekta, ali nije potrebno navoditi posebne iznose za svaku stavku (npr. prijevoz, smještaj, itd.), nego samo ukupan planirani iznos po kongresu navodeći koji će troškovi biti uključeni. Točnija razrada troškova provest će se prilikom provedbe financijskih pregovora prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava za projektne prijedloge koji će se predložiti za financiranje, tako da u ovom trenutku treba predvidjeti okviran iznos po konferenciji. 

29. 12. 2017.

P: Molim Vas pomoć za ispunjavanje financijskog plana. Naime, prema uputstvima za popunjavanje financijskog plana potrebna je poveznica s rezultatima prikazanim u Radnom planu projekta koje smo prema planiranim aktivnostima i rezultatima istih obilježile D i različitim brojevima (npr. D1.1.1- što označava prvi cilj u prvoj godini prvi rezultat). Možemo li navedene oznake upotrebljavati kao poveznicu u financijskom planu ili moramo koristi oznake koje ste dali kao primjer u financijskom planu.
O: 
U financijskom se planu navode odgovarajuće oznake rezultata iz radnog plana Vašeg projekta.
 
 
P: U tablicama u „Uputama“ je navedeno da se iz radnog plana u financijski prenose samo oznake rezultata, i to u rubriku „Troškova istraživanja“. Da li to znači da ostale oznake ne moramo unositi u financijski plan (O, A i M)?
O: 
Oznake koje se odnose na ciljeve, aktivnosti i kontrolne točke nije potrebno navoditi u financijskom planu. Oznake se unose u sve kategorije financijskoga plana, ne samo u kategoriju „Troškovi istraživanja“ (to je navedeno kao primjer).
 
P: Da li je u financijskom planu moguće napisati više oznaka rezultata iz radnoga plana? Naime, npr. oprema ili laboratorijski reagensi će svakako poslužiti za dobivanje mnogo rezultata, vezano uz različite ciljeve istraživanja
O:
 Moguće je dodati oznaku istog rezultata za više stavki financijskog plana.
 
P: U uputama se navodi da se oznake iz radnog plana dodaju u financijski plan. Međutim, u primjeru financijskog plana u uputama, rezultati se označavaju kao npr., D1.1.1. , dok se u primjeru radnog plana u uputama označavaju kao D1.1. Možete li molim Vas još malo pojasniti kako označujemo rezultate u random planu?
O:
 Oznake iz radnog plana u identičnom obliku trebaju biti upisane u financijski plan. Dakle, ako je oznaka rezultata u radnom planu D1.1., u financijski se plan na odgovarajuće mjesto unosi „D.1.1.“.


19. 12. 2017.

P: Zanima me da li se kod specifikacije opreme može navesti proizvođač iste, ukoliko se radi o specifičnom tipu opreme koja je dostupna samo kod tog proizvođača? Isto tako, zanima me da li je moguća nabava te opreme ako se radi o vrijednosti većoj od 35.000 kn, s obzirom da pri nabavi opreme neće biti moguće prikazati ponude od tri različita proizvođača?
O: 
U navedenom je slučaju u financijskome planu moguće navesti proizvođača opreme. Ako iz opravdanog razloga nije moguće dostaviti tri ponude, to je potrebno obrazložiti u projektnom prijedlogu uz opis financijskog plana.

15. 12. 2017.

P: Molim vas mozete li napisati na hrvatskom ove upute iz obrasca financijskog plana i ako moze primjer:
– for the first period do not enter the total amount of the subcategory, but only items amont, and in this way should be filled out the column for the first period                                                                                                                                            – from the second period it is possible to enter only the total amount of subcategories and in this way it could be filled all the columns of the following periods, which will be elaborated more in detail when submitting the report of the previous period; the total amount of subcategories for subsequent periods will not be possible to increase later
O: 
Uputa je dostupna na hrvatskome jeziku u obrascu „Financijski plan“. Upute za popunjavanje obrasca „Financijski plan“ nalaze se u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 24.-29.

5. 12. 2017.

P: molim Vas odgovor vezano uz popunjavanje obrasca Financijski plan. U Excell file-u postoje dvije tablice (Financijski plan-IP-01-2018 i Sheet3) koje su se razlikuju samo u dizajnu, ali sadrže iste podatke. Treba li popunjavati obije tablice ili samo Financijski plan-IP-01-2018?
O: Potrebno je ispuniti samo tablicu Financijski plan-IP-01-2018. Druga je tablica uklonjena iz obrasca.
P: U troškovima projekta moguće je tražiti i odlazak na konferencije radi prezentacije rezultata projekta. Zanima me da li se unaprijed mora napisati na koju konferenciju će se točno ići, te koji je najveći trošak godišnje predviđen za konferencije,
O: Prilikom provedbe pregovora o radnom i financijskom planu, koji će se provoditi nakon završetka vrednovanja, potrebno je detaljno specificirati troškove konferencija i navesti njihove nazive za prvu godinu provođenja projekta.
Troškovi iz kategorije „Diseminacija i suradnja“ ograničeni su na 70.000 HRK godišnje no nije predviđeno ograničenje godišnjeg iznosa za konferencije. 
 

1. 12. 2017.

P: Kad se ispunjava financijski obrazac za natječaj “Istraživački projekti”, nejasno je trebaju li se brojevi stavki (npr. 1.1.1. i sl.) navesti prije ili nakon same stavke, jer se ne podudaraju upute i sama tablica financijskog obrasca?
PRIMJER (3.1.1. ide prije ili nakon stavke Reciproc Gold itd.):
Nova oprema, PODKATEGORIJA
3.1. Nova oprema, 3.1.1. Reciproc Gold endodontski sustav, oznaka iz radnog plana, 3.1.1
3.1.2. Precizna vaga D2.1.2, 3.1.2
3.1.3. Ultrazvučna mješalica D2.1.3

O: Brojevi stavki navode se prije stavke. Oznake nakon stavke odnose se na poveznicu s radnim planom.
 
P: U odgovorima na Web stranici sam pronašao da je za konzultante dozvoljeno pokrivanje troškova puta, prijevoza i dnevnica u slučaju dolaska na matičnu organizaciju provođenja projekta s ciljem pomoći voditelju i suradnicima. Zanima me da li to mora biti u financijskom planu stavljeno u točku 4.3 Radni sastanci ili je moguće staviti u neku drugu točku npr. točku 1.2. Usluge?
O: Troškovi konzultanata navode se u stavci 4.3. Radni sastanci.