5. 1. 2018.

P: Imam dva istraživača koja su s druge institucije. Kako sada mogu upload sam jedan file da li se to podrazumijeva da engleske verzije za oba istraživača spojim u jedan file isto za hrvatske file pisma pristanka ili postoji neki drugi način. Isto je pitanje za potporu organizacije sada imam tri potpore da li da ih spojim u jednu ili samo staviti potporu svoje organizacije a ostale spojiti u jednu i sa ostali dokumentima napraviti upload.
O:
 Pisma namjere podižu se kao jedan objedinjeni PDF dokument, zajedno za sve dokumente na hrvatskom i za sve dokumente na engleskom jeziku. Potpora organizacije dostavlja se samo za matičnu organizaciju na kojoj je zaposlen podnositelj projektnog prijedloga, te se radi o jednom obrascu na hrvatskom i jednom obrascu na engleskom jeziku koje je potrebno podignuti u EPP sustav na predviđena mjesta.

29. 12. 2017.

P: Nije mi jasno kako se ispunjava Potpora Organizacije.
Pronašla sam na mrežnoj stranici HrZZ-a upit upravo o tome, ali nažalost vaš odgovor baš ništa ne pojašnjava.
Ljubazno vas molim da jasno precizirati sadržaj dokumenta Potpora Organizacije.
Konkretno, koja od ovih opcija se traži (a, b ili c):
a) ispunjava se samo tablica navedena u obrascu Potpora organizacije
b) navodi se samo tekst prema uputi u okviru na str. 23 Uputa za podnositelje (u poglavlju 1.2.3.3)
c) i a) i b)
O:
 Ispunjavaju se tablica i Izjava koje se nalaze u obrascu „Potpora organizacije“. 

12. 12. 2017.

P: Imam pitanje u svezi obrasca potpore ustanove:
• U koloni broj 5 obrasca na hrvatskom jeziku se navodi: Navesti područje ili područja za koje je akreditirana organizacija u kojoj će se provoditi projekt
• Međutim, u koloni broj 5 obrasca na engleskom jeziku se navodi: Research area(s) in which project will be implemented – state only the area(s) in which organisation is accredited,
Dakle, obrazac na hrvatskom traži popis svih područja na kojiima je ustanova akreditirana, a na engleskom samo područja u koje će se projekt uklopiti, molim pojašnjenje i hvala,
O:
 U oba je obrasca potrebno navesti samo područje ili područja za koja je organizacija akreditirana, a u koje/koja projekt pripada.

P: Da li se objašnjenje u uputama pod 1.2.3.3 (str 23) u okviru (a. Potpora Organizacije (najviše 2 stranice)) odnose na ispunjavanje obrasca Potpora organizacije, ili je potrebno napisati još jedan dodatni dokument s opisom potpore organizacije prema tim uputama?
O: 
Upute za ispunjavanje obrasca Potpora organizacije, navedene u poglavlju 1.2.3.3. Uputa za podnositelje