2. 1. 2018.

P: Kada ispunjavam prijavni obrazac da li trebam sav sadržaj radnog plana uljepiti u odgovarajući prostor prijavnog obrazca? Ako upišem sve po tromjesečjima imat ću više od 23 stranice koliko je dozvoljeno.
O: 
U Cjelinu B, dio d. Prijavnoga obrasca ne kopira se tablica „Radni plan“, nego se navode i obrazlažu znanstveni ciljevi projektnog prijedloga te se navode najvažnije aktivnosti koje dovode do njihova ostvarenja i predviđeni rezultati.
 
P: Imam pitanje u vezi odnosa dokumenta radni plan i poglavlja d. radni plan u Cjelini B. Naime, ako sam dobro shvatio u cijelini B, poglavlju d, samo se nabrajaju ciljevi, aktivnosti i rezultati, dok se u radnom planu takodjer pojavljuju ciljevi, aktivnosti i rezultati, ali u tablicnom obliku uz dodatak tocaka provjere. U tom smislu izgleda mi da se gubi prostor sa ponavljanjem iste informacije vise puta.
Moja pitanja su sljedece:
1. Da li u Cjelini B, moramo nabrojiti sve aktivnosti ili samo one koje smatramo najvaznijima?
2. Da li akitvnost u prvoj godini moze trajati dulje od 3 mjeseca, ali sa tockama provjere i(ili) rezultatima svaka tri mjeseca?
3. Da li u Cjelini B mozemo objediniti vise aktivnosti u jednu i dati im neko zajednickom ime. Na primjer da li u Cjelini B mozemo napisati “Aktivnost opisno ime (A1.1,A1.2, A1.3, A1.4), godina 1”, a u radnom planu navesti tocna imena aktivnosti A1.1, A1.2, A1.3.,A1.4 sa pripadajucim rezultatima i tockama provjere.
O:
 U Cjelini B Prijavnoga obrasca navode se samo najvažnije aktivnosti koje dovode do ostvarenja ciljeva, a moguće je objediniti i više aktivnosti pod jednu te ih detaljno razložiti u Radnom planu. Aktivnost može trajati dulje od tri mjeseca ako će rezultati i/ili točke provjere obuhvaćati razdoblje od najviše tri mjeseca. U cjelini B potrebno je pojasniti radni plan kako bi vrednovatelji mogli procijeniti izvedivost predloženog istraživanja.
 
P: U jednom od odgovora na pitanja u vezi konzultanata na projektu navedeno je “Konzultanti imaju savjetodavnu ulogu i ne sudjeluju u realizaciji projektnih aktivnosti, ne registriraju se u EPP sustavu i ne navode u Radnome planu već samo u Prijavnom obrascu, ali za njih je također potrebno dostaviti pismo namjere”
U drugom odgovoru navedeno je “Konzultant može biti osoba koja je voditelj ili suradnik na dva projekta HRZZ-a, ali potrebno je posebno objasniti njegovu savjetodavnu ulogu na ovom projektu” odnosno “Konzultanti imaju savjetodavnu ulogu i ne sudjeluju u realizaciji projektnih aktivnosti, ne registriraju se u EPP sustavu i ne navode u Radnome planu već samo u Prijavnom obrascu, ali za njih je također potrebno dostaviti pismo namjere”.
U kojoj se točno cjelini prijavnog obrasca navode konzultanti i njihova expertiza koja doprinosi visokoj kvaliteti i relevantnosti predloženog istraživanja?
1. Ako se navode u cjelini B, u kojem točno dijelu (dio a, b, c, d, e, f)?
2. Ako se navode u cjelini C, gdje se točno treba opisati, prije ili nakon tablice s popisom suradnika? Pitanje postavljam jer nigdje nije jasno obrazloženo u uputama.
O: 
Imena konzultanata potrebno je navesti u tablici u Cjelini C Prijavnoga obrasca u tablici, a njihova se uloga navodi u cjelini B Prijavnoga obrasca u odgovorima na sva relevantna pitanja.
 
P: U kojoj se točno cjelini i u kojem dijelu cjeline trebaju opisati relevantne kompentencije suradnika koje će osigurati uspješno provođenje projekta?
Cjelina B, dio d., ili u cjelini C prije dane tablice s popisom svih svih osoba koje će sudjelovati u provedbi projekta?
O:
 Kompetencije suradnika potrebno je navesti u Cjelini B Prijavnoga obrasca, u odgovorima na sva relevantna pitanja (dio b, c, d) kako bi se pokazao koji je točno doprinos svakoga člana istraživačke grupe u realizaciji projektnih aktivnosti. Isto bi trebalo biti vidljivo i iz priloženih životopisa suradnika, stoga je u životopisima potrebno navoditi informacije iz kojih će se dobiti uvid u relevantne kompetencije suradnika.

29. 12. 2017.

P: Na str. 21. Upute za podnositelje projektnih prijedloga napisano je da se u okviru Prijavnog obrasca pod d2. Aktivnosti, između ostalog navede i plan upravljanja provedbom projekta. Nigdje nije detaljnije objašnjeno što se podrazumijeva pod aktivnostima u okviru ovog plana. 
Možete li razjasniti što se pod Planom upravljanja smatra?
Da li su to aktivnosti nadgledanja ispunjenja projektnih zadataka, koordinacije aktivnosti u projektu, ono što obično radi voditelj projekta (PI)?
O:
 Provedba projekta uključuje sve potrebne aktivnosti administrativne naravi koje su ključne za organizaciju rada na projektu, primjerice zapošljavanje poslijedoktoranda, organizacija radnih sastanaka i sl. Pritom se navode samo najvažnije aktivnosti.
 
P: Imam pitanje u svezi ispunjavanja prijavnog obrasca: Da li u rubrici d.Radni plan, d2. Aktivnosti, prilikom navođenja članova istraživačke grupe, možemo pisati njihova imena samo prezimenom, kao u random planu, ili punim imenom i prezimenom?
O: 
Moguće je navesti suradnike samo prezimenom.
 
P: molila bih Vas za pojašnjenje rečenice (Upute za podnositelje projektnih prijedloga, str.18, 4. paragraf):
 ‘Voditelj i suradnici projekata HRZZ-a u cjelini A opisuju dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima.’
 1) U kojem dijelu cjeline A Prijavnog obrazca se očekuje da suradnici navedu dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima s obzirom da je u Prijavnom obrascu navedeno da se cjelina A odnosi na voditelja projekta?
 2) Je li dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima potrebno navesti i za završene projetke ili samo za one koji su još u tijeku (i završavaju do 02. studenoga 2018.)
O:
 U cjelini A, dijelu a. navodi se i sudjelovanje suradnika na svim do sada završenim projektima HRZZ-a.
  
P: Već ste imali slično pitanje, ali odgovor je i dalje nejasan pa vas zato molim za dodatno objašnjenje.
Smije li se sažetak projektnog prijedloga s naslovne stranice nastaviti na sljedeću stranicu (a da pri tome pazimo na ograničenje od maksimalno jedne stranice)? Ili mora isključivo sve stati na naslovnu stranicu?
O:
 Sažetak može biti nastavljen na sljedećoj stranici, ali njegova ukupna duljina ograničena je na jednu stranicu.


22. 12. 2017.

P: U uputama stoji da cijelina C treba sadržavati opis raspodjela uloga i zadataka članova istraživačke grupe te životopise suradnika uključenih u prijedlog. Znači li to da, pored udjela radnog vremena navedenog u tablici cijeline C i i uloge istraživača koja se unosi direktno u epp sustav (administrativni obrazac), u cijelinu C osim životopisa treba dodatno obrazložiti ulogu svakog suradnika ili ne?

O: U Cjelini C ispunjava se tablica u koju se upisuju potrebni podatci o suradnicima te se prilažu životopisi suradnika. Nije potrebno navoditi dodatne podatke.
 
P: U prijavnom obrascu, u cjelini B, dio d, pod Radni plan, navedeno je da je za aktivnosti (d2) potrebno navesti godinu u kojoj se provode. Budući da se aktivnosti periodički ponavljaju svake tri godine (kako se ispitanici planiraju uključivati), zanima me moram li ih posebno navoditi kao: aktivnosti prve godine, druge godine, treće godine, ili je moguće samo napisati: spomenuta aktivnost će se provoditi tijekom prve tri godine (budući su iste vrlo detaljno opisane u obrascu Radni plan).
O: 
U prijavnom obrascu važno je navesti sve podatke koji će omogućiti vrednovateljima procjenu vašeg projekta. Moguće je navesti da će se spomenuta aktivnost provoditi tijekom tri godine.

19. 12. 2017.

P: Lijepo vas molim za jedno pojašnjenje vezano uz prijavni obrazac i upute za ispunjavanje prijavnog obrasca.
Naime, u prijavnom obrascu, u cjelini B, dio d, pod Radni plan, navedeno je “navedite znanstvene ciljeve predloženog istraživanja”. To je dio koji prema uputama mora odgovarati ciljevima iz obrasca Radni plan, ali ciljevi u obrascu Radni plan nisu samo znanstveni (u smislu znanstvenog istraživanja). Naše je pitanje, hoćemo li znanstvene ciljeve, dakle ciljeve znanstvenih istraživanja pisati u dio c. Metodologija, a u dijelu d. Radni plan one ciljeve koji su navedeni i u obrascu Radni plan?
Nejasnoća nam se javila jer to nisu samo znanstveni ciljevi, a u zagradama je tako navedeno.
Ne znam jesam li bila jasna i na tome se ispričavam i lijepo vas molim za informaciju koji se točno ciljevi pišu u cjelini B, dio d. prijavnog obrasca.
O: 
Ciljevi koji se obrazlažu u obrascu „Radni plan“ trebaju biti znanstveni, a ostalo su aktivnosti koje mogu biti i administrativne naravi, ali dovode do ostvarenja tih ciljeva. U slučaju potrebe, u obrascu „Radni plan“ moguće je navesti i ostale ciljeve, a u Cjelini B, dijelu d. Prijavnoga obrasca obrazlažu se samo znanstveni ciljevi projektnog prijedloga.
 
P: Možete li mi pojasniti da li u cijelini B pod točkom c Metodologija objašnjavamo detaljno metodologiju ili je to potrebno napisati i detaljno objasniti u točki d. Radni plan pod točkom d.2 aktivnosti.
Naime u pod točkom d. radni plan piše da detaljno opišemo pristup istraživanju. Ako to tu upišemo što treba pisati u metodologiji. Čini mi se da se pod dvije točke traže ista objašnjenja.
O:
 Metodologiju je potrebno detaljno opisati u dijelu c. cjeline B Prijavnoga obrasca, a u dijelu d. navodi se samo popis glavnih znanstvenih aktivnosti.

15. 12. 2017.

P: S obzirom na činjenicu da sam tijekom 2015. i 2016. (od listopada 2015. do prosinca 2016) koristila porodiljski dopust a sada sam u postupku prijave projekta na natjecaj HRZZ istraživački projekti, interesira me da li u popis radova idu moji znanstveni radovi od 2012-2017. ili se pak, zbog navedenog opravdanog prekida mogu navesti i radovi iz 2010. i 2011?
O:
 U prijavnom obrascu, Cjelini A, u polju Prekidi u karijeri potrebno je navesti vrijeme trajanja porodiljnog dopusta te u dodatnoj dokumentaciji priložiti potvrdu o njegovu korištenju. U tom je slučaju moguće navesti popis postignuća (track record) za razdoblje od pet godina uvećano za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.

12. 12. 2017.

P: Što se upisuje pod obaveze predlagatelja projektnog prijedloga (nastavne i admistrativne obveze)? Da li obaveze koje ima u Instituciji osim predloženog projekta ili nešto drugo?
O:
 Pod obveze predlagatelja projektnog prijedloga navode se sve njegove obveze u organizaciji u kojoj je zaposlen; dakle sve nastavne i administrativne obveze koje trenutno ima.
 
P: Treba li uz ime svakog suradnika navesti postotak vremena u kojem će biti angažiran na projektu?
O:
 U Cjelini C Prijavnog obrasca potrebno je navesti postotak radnog vremena za suradnike.
 
P: Kako prikazati korištenje resursa (prostor i oprema laboratorija) fakulteta koji je matična ustanova konzultanta/člana, a ne matična ustanova podnositelja projektnog prijedloga? Oba fakulteta sastavnice su istog sveučilišta. Obrazac Potpora ustanove prilagođen je slučajevima kada su svi resursi vezani uz matičnu ustanovu podnositelja projektnog prijedloga.
O: 
Korištenje ostalih resursa moguće je navesti u Cjelini B Prijavnog obrasca, dio f. Resursi.
 
8. 12. 2017.

P: Da li je u tablici u Cjelini C u kojoj se navode članovi istraživačke grupe potrebno navesti i postotak radnog vremena za konzultante budući da oni imaju samo savjetodavnu ulogu i teško je definirati točan postotak njihovog radnog vremena?
O: 
Postotak radnog vremena ne navodi se za konzultante.


P: U uputama za ispunjavanje projekta (Cjelina B) stoji da se detaljno opišu ciljevi, rezultati i aktivnosti i da pri tome slijedimo priloženu strukturu. Ukratko nije jasno u čemu se razlikuje traženo u ovoj cjelini od onoga što raspisujemo u radnom planu. 
Stoga, molim odgovore na slijedeća pitanja:
– što se misli pod struktura –  da li je dovoljno se držati samo oznaka ciljeva (npr. O1) , aktivnosti i rezultata iz radnog plana ili treba imati formu tablice kao što je u radnom planu
– navedeno je da za prvu godinu aktivnosti su trajanja do 3 mjeseca. Da li za ostale godine njihovo planirano trajanje može biti dulje (str. 30)
– da li pojedina aktivnost može trajati dulje od 3 mjeseca (npr. razvoj metode) i onda postoji samo razlika u rezultatima i točkama provjere svaka 3 mjeseca ili kraće.
– aktivnosti vezane uz razvoj karijere mlađih istraživača. Što se misli pod time ? Da li je to npr. za budućeg doktoranda treba napisati kao u projektima zapošljavanja doktoranda kada se planira da položi ispite, javni razgovor i slično. Ako da zašto to treba pisati dva puta. 
– koliko je točka razvoja karijere mlađih istraživača različita od usavršavanja (npr. ljetne škole, radionice). 
– da li je potrebno detaljno opisati svaku pojedinu aktivnosti ili je dovoljno ih nekako ih grupirati tipa aktivnosti A1.5 – A1.9 u prvoj godini projekta …  Naime prema priloženim uputama lako je imati preko 50 i više aktivnosti što može rezultirati s nekoliko stranica teksta taksativnog nabrajanja aktivnosti i njihovog detaljnog opisa, očekivanih rezultata i trajanja te popisa znanstvenika koji će sudjelovati u njihovom provođenju, a većina tih informacija je već u radnom planu.  Važno je napomenuti da je Cjelina B ima ograničenje od 14 stranica. 
– slično je i sa rezultatima – da li je dovoljno planirane rezultate vezati samo uz ciljeve i zbirno navesti,. Npr. u okviru cilja O1. planiramo objaviti 4 rada u Q1 časopisima (D1.2 – D1.5), 3 priopćenja na znanstvenim konferencijama (D1.1, D1.6-D1.7) i dva razvijena alata (D1.8 i D1.9)
O: 
U dijelu d. cjeline B Prijavnog obrasca nije potrebno tablično prikazati ciljeve, aktivnosti i rezultate, nego oni moraju odgovarati ciljevima, aktivnostima i rezultatima navedenim u Radnom planu. Pritom aktivnosti i rezultati ne trebaju biti detaljno opisani, budući da se detaljna struktura prikazuje u radnome planu, a u Prijavnom se obrascu samo sumarno prikazuju najznačajnije aktivnosti i rezultati. Cilj ovog dijela prijavnog obrasca je omogućiti vrednovateljima i recenzentima uvid u način provedbe projekta po godinama tako da je potrebno jasno navesti ključne elemente za njegovu provedbu. Detaljna razrada očekuje se u obrascu Radni plan.
Zbog praćenja napretka projekta aktivnosti je u radnome planu potrebno navesti u najduljem trajanju do 3 mjeseca, ali takvu je specifikaciju potrebno napraviti detaljno za prvu godinu, dok će se radni plan za svaku sljedeću godinu razrađivati pri predaji periodičnog izvješća za narednu godinu provedbe projekta. Moguće je da pojedine aktivnosti traju dulje od tri mjeseca, ali potrebno je navesti rezultate i točke provjere na razini od 3 mjeseca, na temelju kojih će se moći pratiti napredak u izvršavanju aktivnosti. Aktivnosti vezane uz razvoj karijere mladih istraživača odnose se samo na ključne točke vezane uz projekt, npr. zapošljavanje poslijedoktoranda, prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ i slično.


5. 12. 2017.

P: namjeravam prijaviti istraživački projekt iz polja matematike. Počeo sam ispunjavati prijavni obrazac Application Form.doc i ustanovio da je onemogućena opcija unosa matematičkih oznaka (Insert->Equation). Za dobro objašnjenje prijedloga projekta iz matematike potrebno je koristiti matematičke oznake/jednadžbe. Zato Vas molim da u prijavnim formularima Application Form.doc i Prijavni obrazac.doc, te također u obrascima Work Plan Form.doc i Obrazac radni plan.doc omogućite opcije unosa matematičkih oznaka/jednadžbi, te da popravljene verzije postavite na web stranicu.
O
: Dokumentacija za prijavu napravljena je u verziji Office 2007 tako da ih mogu upotrebljavati svi korisnici, neovisno o vrsti operativnog sustava i word editora. Da bi ste koristili opciju Insert->Equation dokument trebate snimiti u novijoj verziji Worda u formatu .docx. Pritom je potrebno isključiti Compatibility mode.  
P: Zanima me da li kod ispunjavanja prijavnog obrasca, u cjelini B, reference koje navodim u tekstu pišem u zagradi sa imenom autora i godine npr. (Kovač i sur, 2016), ili ih navodim u brojevime npr. (1),
O: Za navođenje referenci možete koristiti oba formata.


1. 12. 2017.

P: Smiju li se u životopis voditelja projekta upisati stavke koje nisu navedene u predlošku (npr. recenzentski rad i usavršavanja u inozemstvu)? Iz uputa se stječe dojam da se treba slijepo držati predložene šprance.

O: Životopis voditelja mora biti sastavljen prema navedenom predlošku, ali primjerice recenzentski rad može biti upisan pod „ČLANSTVA“, usavršavanja u inozemstvu pod „NAJVAŽNIJE ZNANSTVENE SURADNJE“.
 
P: U Uputama*, str 19, stoji da se naslovna stranica Prijavnog obrasca ne numerira, dok je u Application Form prva stranica numerirana. Da li je zamišljeno da se ispred te prve stranice u Application Form dodaje još jedna stranica pripremljena prema Uputama?
Nije jasno treba li sažetak biti na naslovnoj stranici ili na idućoj stranicu (prema Uputama, čini se da na istoj, ali zbunjuje navedena dužina za sažetak – “jedna stranica”).
Također, primjetila sam da Application Form, Part A ima dva section-a oba označena kao “Section a”, dok su u Uputama oznake “Section a” i “Section b”. Da li da takve stvari u Appl. Form ispravljamo prem Uputama ili ih ostavljamo kao što su navedene u Application Form?

O: Naslovna se stranica ne numerira, ne dodaje se dodatna stranica prije prve stranice. Sažetak treba započeti na prvoj stranici te je njegova duljina najviše jednu stranicu. U obrascu „Application form“ greškom je dvaput bilo navedeno „Section a“. Obrazac je ispravljen.


21. 11. 2017.
P: U uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca dva puta se navodi da je potrebno navesti ciljeve: u sekciji c, metodologija, potrebno je navesti ključne posredne ciljeve. Zatim, u sekciji d1, ciljevi, potrebno je navesti znanstvene ciljeve. Molim pojašnjenje koja je razlika između ciljeva pod točkama c i d,
O: Ciljevi navedeni na bilo kojem mjestu u prijavnoj dokumentaciji moraju se međusobno podudarati. U Cjelini B, dio c., posredni se ciljevi navode s ciljem obrazloženja kako predviđena metodologija dovodi do njihova ostvarenja, a u dijelu d. potrebno je detaljno navesti radni plan projekta te se uz ciljeve vezuju aktivnosti koje dovode do njihova ostvarenja, kao i očekivani rezultati. 


17. 11. 2017.
P: Imam pitanje vezano uz Cjelinu C-Suradnici i istraživačka grupa. Da li se pod suradnicima smatraju i strani suradnici i konzultanti koji nisu zaposleni u organizaciji u kojoj se provodi istraživanje i da li se u ovom obrascu pišu i njihovi životopisi (životopisi stranih suradnika i konzultanata)??
Da li u se Administrativnom obrascu pod suradnici navode samo suradnici iz institucije koja provodi istraživanje (istraživači, doktoranti i postodoktoranti) ili i strani suradnici i konzultanti na projektu??
O: Sve suradnike, bez obzira na to gdje su zaposleni, potrebno je pridružiti projektnom prijedlogu u EPP sustavu, navesti u Prijavnom obrascu, Cjelini C, te priložiti njihove životopise. Konzultanti se ne prijavljuju u EPP sustav te se njihov životopis ne prilaže u prijavnom obrascu, nego se samo njihova imena navode u Cjelini C prijavnoga obrasca.  Za sve suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta potrebno je priložiti potpisano pismo namjere.
10. 11. 2017.
P: Šaljem vam upit vezan za objavljeni natječaj IP-01-2018 i Prijavni obrazac u kojem pod Cjelina A – Voditelj projekta je potrebno navesti pet publikacija, gdje se publikacije navode s punim popisom autora, bez navođenja kratica poput itd ili etc. Ime i prezime podnositelja projektnog prijedloga u popisu autora mora biti istaknuto (podcrtano ili podebljano). Ovaj dio je limitiran na najviše 1 stranicu a veličina fonta ne smije biti manja od 10. Neki od pet radova koje želim istaknuti, a na kojima sam prvi autor, imaju još barem 20-30 koautora. Ako se pridržavam pravila za veličinu fonta, samo tih pet radova zauzmu cijelu stranicu i zbog ograničenja od jedne stranice za ovaj dio nemam mjesta za ostale stavke koje se traže (2-5). Možete li mi molim vas reci kako postupiti u ovom slučaju?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 19, Prilikom vrednovanja projektnih prijedloga strogo će se primjenjivati ograničenja broja stranica navedena u obrascu. Vrednovatelji će procjenjivati samo materijal koji se nalazi u okviru tih ograničenja.
Uz informacije navedene u Prijavnom obrascu, cjelina A, podnositelj projektnog prijedloga u Cjelini B istog obrasca navodi poveznicu na svoju mrežnu stranicu gdje se mogu nalaziti podatci o svim znanstvenim radovima i ostale relevantne informacije.
Smatramo da je ovime omogućeno podnositeljima projektnih prijedloga da u potpunosti predstave svoja dosadašnja postignuća.