20. 12. 2019. 

P: Da li se kod radnog plana (u zadnjem stupcu “Član istraživačke grupe”) može upisivati više imena ili samo jednog člana istraživačke grupe? Tj., da li u redovima (uz stavke D1, D2 itd.) može biti samo jedan suradnik ili više njih? Ako je samo jedan da li se redovi s rezultatima (D1, D2 itd) ponavljaju s istim rezutatom za različite suradnike koji su radili na istoj problematici?
Primjeri: (1) Više suradnika obavlja u isto vrijeme zajedno terenski rad ili (2) više suradnika su autori znanstvenog rada ili prezentacije za kongres – piše li se za svakoga zasebni red ili može u istom redu bit više imena?
O: U istom redu može biti navedeno više suradnika, tj. upisuju se svi članovi istraživačke grupe koji sudjeluju u nekoj aktivnosti. 


10. 01. 2020.

P: U primjeru radnog plana nisu navedene Kontrolne točke kao ni trajanje aktivnosti.
Da li da ih sami uvrstimo u Radni plan?
O: Radni plan sastoji se od podataka o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata i resursima za njihovo ostvarivanje, a ispunjava se sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. Nije potrebno navoditi kontrolne točke niti trajanje aktivnosti u radnom planu.
 
P: Zanimaju me odgovori vezani uz radni plan:
1. Je li razdoblje odgovara jednoj godini, tj. 12 mjeseci ili ovisi kako tko impostira?
2. Hoće li se tražiti da svaki rezultat korespondira određenom razdoblju / periodu godine, jer u ovom trenutku u radnom materijalu nema tog stupca u kojem se upisuju mjeseci?
3. Pišu li se,  unutar razdoblja, rezultati vremenskim redoslijedom, kako se događaju, ili vezano uz brojeve ciljeva tj. 1. razdoblje (D1.1, D1.2, D2.1, D2.2 itd.), 2. razdoblje (D1.1, D1.2, D2.1, D2.2 itd.) i na taj način imamo iste nazive za različite rezultate?
O1: Prvo razdoblje se odnosi na pravih 12 mjeseci trajanja projekta, a drugo i treće razdoblje na 18 mjeseci trajanja projekta.
O2 i 3: Svaki rezultat se povezuje s pripadajućim ciljem (ciljevima) što se u dokumentu označava pripadajućom oznakom. Na primjer, uz svaki rezultat treba stajati (povezano s O1 i O3).


17. 01. 2020.

P: U sekciji 6 na stranici 18 i 19 dokumenta pod nazivom Upute za prijavitelje natječaja HRZZ u 2020 godini piše kako radni plan mora sadržavati plan diseminacije.
U radnom planu (na hrv. i eng.) kojeg sam preuzeo s vaših internetskih stranica nema rubrike plan diseminacije.
Možete li mi molim vas objasniti na gdje je točno potrebno unijeti plan diseminacije. Kao zasebnu rubriku na kraju dokumenta? Kreirati zaseban dokument?
O: Plan diseminacije treba biti vidljiv u planiranim Rezultatima u radnome planu.
 
P: 1. U uputama za pisanje radnog plana stoji da se u radni plan ne navodi pisanje izvješća. Međutim u primjeru tablice radnog plana su navedeni primjeri:
D1. Izvješće o obrađenim uzorcima….
D4. Izvještaj o spoznajama o temi istraživanja….
Molim vas objašnjenje koju onda vrstu izvješća stavljamo u radni plan?
2. Da li se u radnom planu povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava upisuje u tu kućicu gdje su upute (“Molimo obrazložite….. rezultati.”), odnosno da li se onda maksimum od 4000 znakova odnosi samo na tu kućicu ili sva polja u pojedinom razdoblju (dakle i na rezultate i članove)? Također me zanima je li 4000 znakova s razmacima ili bez? Ako se povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava upisuje u tu kućicu gdje su upute koje su pisane kao Open Sans 8, unosi li se tekst kao Open Sans 8 ili Open Sans 10?
O1: U radnom planu ne trebaju se navoditi periodična izvješća koja se dostavljaju Zakladi na karaju svakog izvještajnog razdoblja, a predstavljaju ugovornu obvezu voditelj projekta.
U obrascu Radni plan primjerom su navedena izvješća proizašla iz provedenih projektnih aktivnosti koje je moguće prikazati kao ostvareni rezultat, npr. provedeno je terensko istraživanja, obrađeni su podaci i kao dokaz ostvarenog rezultata provedenog terenskog može se dostaviti, npr. Izvještaj o obrađenim podacima.
O2: Povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava navode se u rubriku ispod planiranih rezultata projekta, a ograničenje se odnosi samo na taj dio radnog plana. Ograničenje se odnosi na 4000 znakova bez razmaka. Tekst se unosi u fontu Arial ili Open Sans 10.


24. 01. 2020.

P: Poštovani, u Uputama za prijavitelje projekta navedeno je da radni plan mora sadržavati plan diseminacije. Nije jasno da li je to neki posebni plan ili se to odnosi samo na Rezultate unutar Ciljeva u radnom planu. Zbog toga vas molim pojašnjenje kako mora izgledati Plan diseminacije i objavljivanja, da li kao posebni dio radnog plana ili samo kao jedan red u radnom planu vezano uz određeni cilj. 
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.
 
P1: Odnosi li se ograničenje od 4000 znakova samo na D1, ili na tekst zbrojen u rubrikama D1-D4?
P2: U radnom planu, možete li pojasniti primjerom vezanim uz biomedicinska istraživanja rubriku D4. izvještaj o spoznajama o temi istraživanja?
O1: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.
O2: HRZZ nije u mogućnosti navoditi primjere vezane uz znanstvena područja istraživanja. Svi primjeri u popratnoj dokumentaciji nisu prikladni za sva znanstvena područja i ne trebate ih slijediti ukoliko nisu primjenjivi. U radnom planu trebate navesti rezultate projektnih aktivnosti koje su važne i specifične za vaš projektni prijedlog.
 
P: Poštovani, mogu li se proširiti margine tablice i mijenjati granice ćelija u radnom planu?
O: Prijavne obrasce nije dopušteno mijenjati.
 
P: U koju od rubrika radnog plana (D1, D2, D3 ili D4) se navode planirana sudjelovanja na konferencijama?
P: Da li se i gdje unutar planiranih rezultata pišu sudjelovanja na konferencijama?
O:  Sudjelovanja na konferencijama navode se u rubriku ispod planiranih rezultata za svako pojedino razdoblje.
 
P: U uputama za pisanje radnog plana stoji da se u Radni plan upisuje podatak o vremenu postizanja rezultata za neki od ciljeva. Dali je dovoljan podatak o razdoblju (npr. 1-12 mjeseci, 13-30 mjeseci) ili se za svaki od rezultata piše potrebno vrijeme primjerice  2-3 mjeseca svake godine?
O: U radnom planu nije potrebno navoditi vrijeme postizanja rezultata.


4. 02. 2020.

P: Možete li sukladno Uputama na str. 17. dati Primjeri ispunjavanja radnog plana? Trenutno to nije primjer ispunjavanja, već je primjer Obrazca radnog plana. Konkretno:
1. Izrađena baza podataka! Što je to? Moram li imati informatičara kao suradnika u istraživačkom timu za ovo i dokazati mu kompetencije za izradu i upravljanje bazama podataka? Kako izgleda baza podataka.
Oprostite, ali po struci sam kemičar pa se u to ne razumijem.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici od 17. siječnja.
 
P: U radnom planu postoji naputak: “Molimo obrazložite i povežite tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana povezujući ih s planiranim rezultatima (najviše 4000 znakova). Navesti ključne istraživačke aktivnosti na kojima se temelji ostvarivanje rezultata kako bi bilo jasan način na koji će se postići planirani rezultati.”. U uputama u poglavlju 6. Radni Plan se navodi “Pritom, u radnom planu se ne navode administrativno-tehničke aktivnosti poput nabavka opreme,….”.
Kako povezati stavke iz financijskog plana (tražena sredstva) ako ne smijem navoditi nabavu opreme. Što smijem navoditi za troškove istraživačke djelatnosti?
O: Stavke u Financijskom planu potrebno je povezati sa znanstvenim rezultatima iz Radnog plana. Naputak kojega ste citirali iz Uputa, vezano uz obrazac Radni plan odnosi se na navođenje rezultata projekta koji trebaju uključivati samo znanstveno-istraživačke rezultate.
 
P: Je li Radni plan mora slijediti Financijski plan po razdobljima? Odnosno je li moguće navesti ” tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana” povezana sa drugim razdobljem?
O: Navedeno je moguće.


18. 02. 2020.

P: Poštovani, namjeravam prijaviti Istraživački projekt u čijoj će provedbi zbog prirode istraživanja sudjelovati veći broj suradnika. S obzirom da bi navođenje svih suradnika koji sudjeluju u ostvarivanju nekog rezultata u stupcu “Suradnik” obrasca “Radni plan” povećalo opseg dokumenta bez obzira na količinu teksta u stupcu “Rezultati koji se planiraju ostvariti”, moje je pitanje može li se umjesto pojedinačnog navođenja imena svih suradnika koji su sudjelovali u ostvarivanju nekog rezultata,  upisati “Svi suradnici”?
O: Navedeno je moguće.
 
P: Odnosi li se ograničenje od 5 stranica za radni plan na obrazac za radni plan (tablicu) ili na raspis radnog plana u prijavnom obrascu?
O: Navedeno ograničenje se odnosi na Obrazac radni plan (tablicu).