ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI
 

Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata. U slovensko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije. Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem ARRS-a te ga prijavljuje na natječaj Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom ARRS-u, podnosi prijavu koja se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, Potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos slovenskih i hrvatskih istraživača. Slovenski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.

Postupak prijave:

1. Zajednički projekt slovensko-hrvatske istraživačke grupe podnosi slovenski glavni istraživač nadležnoj agenciji, odnosno Javnoj agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) u punoj dokumentaciji traženoj natječajem ARRS-a.
2. Hrvatski istraživač istovremeno podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost.
3. Prijava HRZZ-u se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana, Potpore matične organizacije, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok Financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ.
4. Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi ARRS, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ips@hrzz.hr.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava.

Ukratko o natječaju IPS-2020-01:
Datum raspisivanja natječaja: 13. prosinca 2019.
Rok za prijavu: 29. siječnja 2020. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će biti otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije):

TEKST NATJEČAJA “ Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ IPS-2020-01 (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. (.pdf)

Radni plan (.doc)
Financijski plan (.xls)
Obrazac potpora organizacije (.doc)

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije):

CALL FOR PROPOSALS – Research Projects – Slovenian-Croatian bilateral projects (.pdf)

* Work plan (.doc)
* Financial plan (.xls)
* Institutional Support Letter (.doc)