17. 5. 2019.

Da li je potrebno priložiti pisma namjere za suradnike na projektu koji nisu član istraživačkog tima? Ukoliko da, tko ga potpisuje?
P: Pisma namjere dostavljaju se samo za članove istraživačke grupe.

P: Podrazumijeva li se da (a) pod “Letters of intent” utočim dokumente na engleskom, a pod “Pisma namjere” dokumente na hrvatskom ili se podrazumijeva da (b) i hrvatske i engleske verzije zajedno spojene utočim i pod “Letters of intent” i pod “Pisma namjere” ili se očekuje da (c) svaki sudionik od svoje institucije traži dvojezično pismo namjere, pa da ih razdvojim po jezicima i utočim? Ako je to negdje specificirano u natječajnoj dokumentaciji, bio bih vam zahvalan da mi ukažete na to.
O: Članovi istraživačke grupe iz inozemstva trebaju dostaviti pismo namjere samo na engleskom jeziku koje se podiže u obje verzije natječajne dokumentacije. Članovi istraživačke grupe iz Hrvatske dostavljaju pismo namjere na hrvatskom i engleskom jeziku, pisma namjere na hrvatskom jeziku prilažu se uz prijavnu dokumentaciju na hrvatskom jeziku, a pisama namjere na engleskom uz dokumentaciju na engleskom jeziku.

07. 5. 2019.

P: Jedan član skupine djeluje kao docent na fakultetu, instituciji koja je u popisu ustanova iz sustava znanosti koji vodi MZOS. Međutim sada vrši funkciju u Hrvatskoj narodnoj banci koja nije na tom popisu.- Pitanje je:
a. Tko potpisuje pismo namjere? 
b. Može li on uopće biti član istraživačke skupine? 
O: 1. Pismo namjere potpisuje čelnik organizacije na kojoj je zaposlena navedena osoba.
2. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 6, navedeni su uvjeti koje treba zadovoljiti član istraživačke grupe.

P: 1. Potpisuje li Pismo namjere za člana istraživačke grupe s Hrvatskih studija njihov pročelnik ili sam rektor?
2. Također, suradnik na projektu nam je Institut u Njemačkoj – treba li pismo namjere i za njih, treba li na hrvatskom ili samo na engleskom, i treba li biti navedena točna osoba s kojom se vrši suradnja ili se može napisati Institut pa da potpiše njihov čelnik? Treba li za njih postotak radnog vremena odrediti?
O: Pismo namjere potpisuje čelnik organizacije, u ovom slučaju rektor.
2. Prema uvjetima natječaja inozemne organizacije ne mogu biti suradnici na projektu. Upućujemo Vas na Upute za predlagatelje projektnih prijedloga, str. 6. u kojima je pojašnjeno tko može sudjelovati u provođenju istraživačkih aktivnosti.

12. 4. 2019.

P: Imam još (trenutno) dva pitanja vezana na CV i Pismo namjere:
1. Je li istraživači s hrvatskih institucija koji nisu na instituciji predlagatelja pišu Pismo namjere i na hrvatskom i na engleskom jeziku?
2. Je li istraživači stranci s inozemnih institucija pišu i CV i Pismo namjere samo na engleskom jeziku ili je potrebno prevesti oba i na hrvatski jezik?
O: 1. Članovi istraživačke grupe iz Hrvatske dostavljaju pismo namjere na hrvatskom i engleskom jeziku.
2. Članovi istraživačke grupe iz inozemstva dostavljaju životopis i pismo namjere samo na engleskom jeziku.

5. 4. 2019.

P: Nastavno na odgovor koji ste dali
P: Mogu li se kao članovi istraživačke grupe prijaviti studenti?
O: Studenti se mogu prijaviti u statusu člana istraživačke grupe te je u EPP sustavu potrebno odabrati status – istraživač. 
Možete li mi reći čiju potporu institucije oni potpisuju? Svoju na kojoj su zaposleni? (Koja nije sastavnica sveučilišta)
O: Pismo namjere potpisuje u ovome slučaju potpisuje samo član istraživačke grupe (student).

29. 3. 2019.

P: Dali članovi grupe iz inozemstva, konkretno BIH, moraju potpisivati pismo i na hrvatskom i na engleskom ili samo engleskom?
O: Pisma namjere moguće je dostaviti samo na engleskome jeziku za inozemne suradnike kojima hrvatski jezik nije materinski.

P: U Uputama za prijavu Uspostavnih istraživačkih projekata stoji:
„Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve članove istraživačke grupe koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta; (pismo namjere članova istraživačke iz Hrvatske potpisuje čelnik matične organizacije člana istraživačke grupe i član istraživačke grupe; pismo namjere člana istraživačke grupe iz inozemstva potpisuje član istraživačke grupe)“ , dok ste u odgovorima na pitanja od datuma 08.03.2019. napisali:
„P: Da li je dovoljno za članove istraživačke grupe iz inozemstva da na pismu namjere bude samo njihov potpis, ili je potreban njihov potpis i potpis voditelja institucije na kojoj su zaposleni?
O: Za članove istraživačke grupe iz inozemstva pisma namjere potpisuju član istraživačke grupe i čelnik njegove matične ustanove.“
Ovim putem Vas molim da jasno razjasnite koju od navedenih uputa treba poštivati: da li  Izjavu za člana istraživačke skupine iz inozemstva potpisuje samo taj član, ili i član i čelnik njegove institucije!
O: Za članove istraživačke grupe iz inozemstva pisma namjere potpisuju član istraživačke grupe i čelnik njegove matične ustanove.

15. 3. 2019.

P: Moraju li za članove istraživače grupe koji su upisali doktorat, a dolaze iz privatnog sektora, Pismo namjere  također potpisati voditelji njihove institucije?
O: U ovome slučaju s obzirom na to da se iz Vašeg pitanja može zaključiti da je izrada doktorata vezana uz provedbu projekta pismo namjere trebaju potpisati i voditelji institucije.

12. 3. 2019.

P: Zanima me da li na Pismu namjere za suradnike treba pisati koliko % vremena će provoditi tj. kolika im je opterećenost na projektu? Te da li treba Pismo namjere osim za članove istraživačkog tima koji nisu iz matične ustanove napisati i za suradnike koji nisu iz matične ustanove?
O: Suradnici ne dostavljaju pisma namjere niti sudjeluju u provedbi radnog plana projekta. Pismo namjere potrebno je isključivo za članove istraživačke grupe koji nisu sa matične ustanove te je u njima potrebno navesti postotak radnog opterećenja na projektu.

8. 3. 2019.

P: Da li je dovoljno za članove istraživačke grupe iz inozemstva da na pismu namjere bude samo njihov potpis, ili je potreban njihov potpis i potpis voditelja institucije na kojoj su zaposleni?
O: Za članove istraživačke grupe iz inozemstva pisma namjere potpisuju član istraživačke grupe i čelnik njegove matične ustanove.