29. 3. 2019.

P: Dali je ovaj obrazac potpore koji je objavljen na Vašoj stranici samo za ustanovu prijavitelja ili i članovi grupe s drugih institucija moraju potpisivati isti obrazac? Ili oni pišu proizvoljni obrazac kao pismo namjere? Konkretno u mom slučaju će se sva istraživanja vršiti na mojoj matičnoj ustanovi no neka metodologija će se prenositi iz inozemstva te su mi zbog toga potrebni članovi grupe iz inozemstva.  Jer i ideja jest da se započnu nova istraživanja u Hrvatskoj. Ne vidim da se mora popisivati njihova oprema i sl. ako na njoj neće raditi.
O: Obrazac Potpora organizacije ovjerava se potpisom predlagatelja projektnog prijedloga, potpisom čelnika organizacije predlagatelja, te pečatom organizacije. Članovi istraživačke grupe s drugih institucija moraju potpisati pismo namjere.