17. 5. 2019.

P: Na str. 28 Uputa za predlagatelje projektnih prijedloga piše da su dopušteni troškovi naknade za objavu radova s otvorenim pristupom, isključivo u vrhunskim časopisima (do 10.000 kuna na godinu). S obzirom da se u našem području naknada u vrhunskim časopisima kreće oko 2.500-3000 € te da je navedeno ograničenje iznosa vezano za godinu a ne za časopis, molio bih da mi potvrdite da li je moguće predvidjeti trošak od 20.000 kn za objavu jednog rada u časopisu, a što će se isplatiti kroz dvije godine, u dvije rate po 10.000 kn?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 10. svibnja.

07. 5. 2019.

P: Mogu li u financijskom planu, pod kategorijom “terensko istraživanje”, navesti istraživački rad u arhivu i knjižnicama, ili je za takvu vrstu istraživanja predviđena neka druga kategorija?
O: Navedeno je moguće.