7. 5. 2019.

P: Premda je pitanje već postavljeno, još bih jednom htjela provjeriti jednu sekciju u obrascu ‘Prošireni sažetak’. Na hrv su sve rubrike različite (uz track-record ih ima 6), dok je u engl. obrascu jedna rubrika više za pisati (“Describe the research methodology”) i čini se suvišnom (ima ih ukupno 7)? Ako ćemo dva puta ponavljati istu stvar (uz modifikacije), to će nas svakako koštati prostora i ograničenja na 4 stranice. Stoga bih htjela provjeriti:
– Da li smijemo obrisati tu rubriku?
– Ako ne, možemo li samo u jednoj rečenici napisati “See the section ‘Describe the research methods.'” ili nešto slično?)
O: Obrasce za prošireni sažetak potrebno je popuniti u onome obliku o kojima su dostupni na mrežnim stranicama.

26. 4. 2019.

P: Molim vas da me uputite u daljnje postupanje glede neujednačenosti obrazaca koje sam uočio. Naime, u obrascu Prošireni sažetak na hrvatskom jeziku ne postoji rubrika za opis metodologije koja će se koristiti u projektu, dok u istom obrascu u verziji na engleskom jeziku postoji ta rubrika. Treba li u obrascu na hrvatskom jeziku opisati metodologiju rada?
P: U obrascu ‘Extended abstract’ se dva puta navodi poglavlje metodologije (‘Describe research methodology’ i ‘Describe research methods’). Radi li se o pogrešci? Jer obrazac na hrvatskom nema dupliranje metodologije/metoda.
P: Engleska verzija Proširenog sažetka sadržava dio Describe the research methodology i dio Describe the research methods. Možete li objasniti razliku između ova dva dijela, pogotovo s obzirom na to da u hrvatskoj verziji postoji samo jedan takav dio pod naslovom Opišite metode istraživanja. S obzirom na ograničenje od 4 strane, ovo poduplavanje teksta se čini nepotrebnim.
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 19. travnja.

19. 4. 2019.

P: Imam pitanje vezano za obrazac Prošireni sažetak. Naime, engleska i hrvatska verzija nisu jednake, tj. u engleskoj ima dio “Describe the research methodology.” koji nedostaje u hrvatskoj verziji pa me zanima treba li taj dio zanemariti u engleskoj ili ga treba dodati u hrvatsku s obzirom na ograničenje od 4 stranice.
O: Obrazac za prošireni sažetak potrebno je popuniti u onome obliku o kojem je dostupan na mrežnim stranicama. Nije dozvoljeno mijenjati pitanja u obrascu.

5. 4. 2019.

P: Obrazac za prošireni sažetak u početnom dijelu kaže Popis postignuća (Track-record) voditelja projekta u zadnjih 5 godina (najviše 1 stranica, uključujući: … 3. Dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima (uloga na projektu (voditelj/suradnik), najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate) Misli li se pod najvažnije publikacije s projekta na publikacije kojima je predlagatelj trenutnog projekta koautor ili neovisno o tome na najvažnije publikacije s projekta?
O: U popisu postignuća potrebno je navesti publikacije na kojima je predlagatelj koautor, a koje su najznačajnije i ključne reference za provedbu predloženog projekta.

19. 3. 2019.

P: Molim Vas pojašnjenje vezano uz obrazac Prošireni sažetak. Iz uputa za prijavitelje ne proizlazi jasno treba li napisati sažetak od najviše 4 stranice i potom dodatno ispuniti tablicu s pitanjima ili je tablica s pitanjima predviđena za prošireni sažetak od 4 stranice pri čemu je jedna stranica predviđena za popis postignuća.
O: Prošireni sažetak projektnoga prijedloga može sadržavati najviše četiri stranice pri čemu popis postignuća treba biti na, najviše, jednoj stranici.

P: 1. Da li reference treba pisati i u “Proširenom sažetku” ili ih je dovoljno navesti u “Prijavnom obrascu” na mjestu gdje se i spominju?
2. U Proširenom sažetku piše da treba navesti 5 publikacija, konferencija, poglavlja u knjizi… da li se to odnosi na ukupno 5 bilo kojih od ovih stavki?
O: 1. Reference se navode samo u Prijavnom obrascu.
2. U Proširenom obrascu potrebno je navesti ukupno pet publikacija koje mogu obuhvaćati:  radove u recenziranim znanstvenim časopisima, poglavlja u knjigama, radove s konferencija, monografije, itd.