17. 5. 2019.

P: Jesu li priopćenja sa skupova koji se traže u cjelini A prijavnog obrasca izlaganja na skupovima i bez objave ili isključivo objavljena izlaganja u zbornicima i časopisima?
O: Prihvatljivo je oboje.

P: Na temelju odgovora, dojma sam da se NIŠTA ne smije brisati iz obrazaca. Naslovna stranica mi je sada oblika: upute, zatim podatci u formatu danim oblikom u uputama. To dovodi do apsurdnog izgleda dokumenta, promotrimo samo npr. naslovnu stranicu:

Naslovna stranica:
• Ime i prezime predlagatelja projektnog prijedloga (PI)
• Naziv organizacije u kojoj će predlagatelj provoditi projekt
• Puni naziv projektnog prijedloga
• Trajanje projektnog prijedloga (u mjesecima)
(jer ovo ne smijem brisati, a zatim u nastavku popunjavam:)
Naslovna stranica:
• Voditelj (PI): izbrisano
• Organizacija: izbrisano
• Naziv projekta: izbrisano
• Trajanje projektnog prijedloga: 60 mjeseci
S ovim sam upravo potrošio jednu stranicu od njih 17, a jedina relevantna informacija je stala u četiri retka. S time da sam u ta četiri retka ponovio naslov koji se malo iznad nalazio u poprilično velikom fontu.
Pustimo estetiku i ima li to smisla – ako želite tako strukturiran dokument, ispoštovat ću to.

No, s obzirom da u prve tri stranice trebaju stati relevantna postignuća (na prvu stranicu) i životopis (na sljedeće dvije), zanima me je li se u brojanje stranica uvrstila naslovna stranica?
Ako je vaš odgovor DA, onda primijetite da su upute za popunjavanje životopisa i relevantnih postignuća već zauzeli više od jedne stranice (dakle, za relevante informacije preostaje manje od jedne stranice), pa vas molim samo da još jednom potvrdite da je to upravo ono što želite: NE BRISATI NI JEDAN DIO OBRASCA.
O: Naslovna stranica ne ulazi u ograničenje broja stranica.

P: U uputama za prijavitelje na strani 18, u dijelu  2.4.2 Upute za ispunjavanje Prijavnog obrasca je napisano kako naslovna stranica Prijavnog obrasca treba sadržavati sažetak i ne smije biti numerirana. Skidanjem obrasca s Vaših stranica, prva tj. naslovna strana Prijavnog obrasca je po defaultu numerirana što se ne može mijenjati, i ne sadrži stavku “sažetak”. Kako postupiti kod tog, poštivati ono što piše u uputama za prijavu uspostavnih projekata ili poštivati formu obrasca?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 12. ožujka.

7. 5. 2019.

P: Molim vas pojašnjenje sljedeće stavke iz dokumenta Prijavni obrazac:
Dio f. Resursi (opišite troškove predloženog projekta, uključujući i materijalne resurse koje za potrebe istraživanja na raspolaganje daje organizacija.) 
U napomeni je navedeno sljedeće: (Napomena: Kako bi se panelima za vrednovanje olakšala procjena resursa, u opisu resursa trebaju se prikazati podaci navedeni u financijskome planu.)
Što konkretno znači trebaju se prikazati podaci navedeni u financijskom planu?
Znači li to da se trebaju upisati nazivi stavki i ukupni iznosi koji se traže (uz obrazloženje) ili se opisno treba navesti ugrubo što se traži uz obrazloženje?
O: U Prijavnom obrascu dio g. Resursi potrebno je pojasniti opravdanost troškova navedenih u Financijskom planu.

30. 4. 2019.

P: Molim Vas da mi odgovorite na par pitanja.

  1. Imam pitanje vezano za popis postignuća predlagatelja. Možete li mi pobliže objasniti razlike između: 2. Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju;3. Priopćenja s konferencija i/ili monografije; 4. Publikacije nastale za vrijeme izrade doktorata i broj citata. Naime, neki radovi nalaze se i u kategorijama najbitnijih članaka i u kategoriji publikacija nastalih za vrijeme izrade doktorata.
  2. Također, što znači Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju? Jesu li to radovi koje smo objavili sami ili su to radovi koje smo radili s različitim istraživačkim skupinama ili su to radovi na kojima smo prvi autori?
  3. Ako imamo velik broj radova s konferencija, što da radimo s radovima koji ne stanu na jednu stranicu? Jednostavno ih brišemo i ostavljamo najbitnije?
  4. Pod točkom 5 popisa postignuća piše poslijedoktorsko usavršavanje. Ista stvar se traži i kasnije u CV- predlagatelja. Je li potrebno ponavljati?

O: 1. Ako točke 2. 3. i 4. podrazumijevaju iste publikacije potrebno ih je navesti u svim točkama.
2. Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju odnose se na znanstvene publikacije na kojima je prijavitelj projektnog prijedloga nositelj problematike ili autor koji je najviše pridonio rješavanju konkretnog problema.
3. U popisu postignuća (track record) navode se najvažniji radovi u posljednjih pet godina.
4. Informacije o poslijedoktorskom usavršavanju potrebno je navesti u popisu postignuća i u životopisu predlagatelja projektnog prijedloga.

26. 4. 2019.

P: Da li se u prijavnom obrascu mogu izbrisati dijelovi koji objašnjavaju što treba pisati u svakoj sekciji sivim slovima i pisati samo BOLD crne podnaslove?
P: Da li se unutar prijavnog obrasca mogu izbrisati objašnjenja pojedinih sekcija npr. sve ovo napisano ispod sekcije “Etička pitanja” da se dobije na dodatnom prostoru za pisanje?
Dio h. Etička pitanja
Sva istraživanja koja financira Hrvatska zaklada za znanost moraju biti u skladu s relevantnim nacionalnim i međunarodnim propisima o etičnosti istraživanja.
Na Uputama za prijavu na natječaje HRZZ-a nalazi se tablica Etička pitanja. Ako se na Vaše istraživanje primjenjuje neko od pitanja u tablici, molimo da prijavi projektnog prijedloga, pod dodatnu dokumentaciju, priložite potvrdu nadležnog Etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja. Ako potvrda nije dostavljena prilikom prijave projektnog prijedloga, može biti zatražena tijekom vrednovanja i mora biti dostavljena do otvaranja pregovora o radnom i financijskom planu za projektne prijedloge koji se predlažu za financiranje.
O: Prijavnu dokumentaciju nije dopušteno mijenjati.

P: 1. Trebam pomoć vezanu uz popunjavanje prijavnog obrasca. Obrasci na engleskom i hrvatskom jeziku se razlikuju, pri čemu se posebno razlikuju uvjeti naznačeni u cjelini A, dio a i dio b. S obzirom na različite navedene uvjete, kako osigurati sadržajnu istovjetnost projektnih prijedloga (kao što se traži na str. 5 dokumenta “TEKST NATJEČAJA “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2019-04 (.pdf)”?
2. Također, i dio a i dio b treba popuniti s podacima o poslijedoktorskom usavršavanju, s tim da je u dijelu a) potrebno navesti podatke o poslijedoktorskom usavršavanju u inozemstvu. Znači li to da u dijelu b) treba navesti samo podatke o poslijedoktorskom usavršavanju u inozemstvu ili o poslijedoktorskom usavršavanju u inozemstvu u Hrvatskoj (ponoviti informaciju iz dijela a)?
3. U dijelu a) obrasca na engleskom jeziku
(UIP-2019-04_Application_form.docx) izričito se navodi ograničenje od 5 godina (“Applicant’s track record in the last 5 years”). U stavci 4) dijela a) treba navesti publikacije nastale tijekom doktorata i broj njihovih citacija. Što učiniti u slučaju da je od završetka doktorata ili objave publikacija nastalih tijekom doktorata proteklo 5 ili više godina?
O: 1. i 3.  Prema Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, na str. 11, u popisu postignuća potrebno je navesti track record u posljednjih pet godina koji uključuje najvažnije radove na kojima je voditelj projekta vodeći autor te ostala relevantna postignuća.
2. U dijelu b potrebno je navesti usavršavanja u Hrvatskoj i u inozemstvu, a u dijelu a samo u inozemstvu, ako je primjenjivo.

19. 4. 2019.

P: 1. Ako želim pozvati (jednog od konzultanata) kao predavača na matičnu instituciju (trebala bih mu platiti dolazak), da li da eksplicitno pišem njegovo / njezino ime u sekciji g Prijavnog obrasca te u radnom planu?
2. U Prijavnom obrascu se sekcija g ponavlja 2 puta: g. Resources i g. Ethical issues. Pretp. da je riječ o slučajnoj pogrešci. Da li da to samo ispravimo (h. Ethical issues) ili ostavimo kako je?
O: 1. Moguće je u Prijavnom obrascu i u Radnom planu navesti ime pozvanog predavača.
2. U engleskoj verziji Prijavnog obrasca moguće je izmijeniti slijed oznaka i navesti kako je predloženo u pitanju – h. Ethical issues.

16. 4. 2019.

P: Javljam se s upitom o track recordu voditelja u zadnjih pet godina (u proširenom sažetku). S obzirom da sam bila na dva porodiljna dopusta u posljednjih pet godina i da su mi zbog toga neke reference značajnije iz prethodnog razdoblja, je li moguće navesti popis postignuća koji se odnosi na dulje vremensko razdoblje? Ako je to moguće, kako treba izračunati vremensko razdoblje?
O: U prijavnom obrascu, Cjelina A, u polju – Prekidi u karijeri, potrebno je navesti vrijeme trajanja porodiljnog dopusta te u dodatnoj dokumentaciji priložiti potvrdu o njegovu korištenju. U tom je slučaju moguće navesti popis postignuća (track record) za razdoblje od pet godina produljeno za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.

12. 4. 2019.

P: Možete li mi molim Vas pojasniti ispunjavanje Prijavnog obrasca, dio d. Radni plan. Naime, u opisu je navedeno da treba ovaj dio popuniti slijedeći navedenu strukturu d.1. Ciljevi, d.2. Aktivnosti… Znači li to da pod samom točkom d. Radni plan ne treba pisati ništa već odmah pisati dio d.1. Ciljevi…?
O: U Prijavnom obrascu, Cjelina B, dio d. Radni plan – potrebno je ispuniti prema zadanim potkategorijama počevši od d1. Ciljevi do d3. Očekivani rezultati. Pod točkom d. Radni plan – ne treba ništa pisati.

9. 4. 2019.

P: Dali se napomena ” Publications shall be referenced with the complete  list of authors; abbreviations such as etc. or similar are to be avoided. The first and last name of the Applicant must be highlighted underlined or bold) in the publications list.” koja se pojavljuje samo u engleskoj verziji application forme a odnosi se na dio a1 odnosi samo na taj dio ili se u cijelom dijelu a trebaju navoditi kompletna imena i lista svih autora? Ili se može u dijelu a1 navesti kompletna lista sa punim nazivom časopisa u u dijelovima a2 i a4 skraceni naziv, npr prvi autor et.al, naziv časopisa, volumen i stranice. U mom slučaju nemoguće je npr. pod dio a1 navesti 5 radova, pod dio a2 6 radova i pod dio a4 još četiri rada koja se odnose na traženo (radovi nisu isti) koristeći Vaše zadane veličine slova. 
Zapravo mi se čini da nas koji imamo puno radova (vise od 20 u posljednjih 5 godina) diskriminirate ovakvom formom.
O: U popisu postignuća potrebno je navesti publikacije koje su najznačajnije za provedbu predloženog projekta, pritom navodeći imena svih autora i puni naziv publikacija. Ako je riječ o publikacijama s velikim brojem autora potrebno je navesti prvog i zadnjeg autora te naznačiti mjesto na kojem je naveden predlagatelj projektnog prijedloga i izravnu poveznicu na cjelokupan popis autora.

5. 4. 2019.

P: 1. Da li se reference u prijavnom obrascu koriste u svim cjelinama obrasca (A, B i C) ili samo u početnom dijelu Cjelini B dio a?
2. U prijavnom obrascu Cjelini C da ali moram navesti svoj životopis opet iako je već na samom početku u Cjelini A? Da li se uopće u Cjelini C navode uloge i zadaće predlagatelja projekta?
O: 1. Upute za ispunjavanje Prijavnog obrasca detaljno su pojašnjene u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 18-22. Prilikom ispunjavanja prijavnih obrazaca preporuka je voditi se kriterijima za vrednovanje kako bi se vrednovateljima omogućio što bolji uvid u kvalitetu projektnog prijedloga.
2. Nije potrebno ponavljati životopis predlagatelja u Cjelini C. Moguće je navesti uloge i zadaće voditelja projekta u Cjelini C.

P: Imam pitanja o uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca, cjelina B, dio a. Trenutno stanje u području istraživanja.
U obrascu se navodi : Opišite trenutno stanje u području istraživanja, istaknite najvažnije publikacije; dok je u Uputama za ispunjavanje mnogo detaljnije navedeno :  Opišite trenutno stanje u istraživanom području, posebno izravnu povezanost s predloženim istraživanjem; opišite kako će predloženo istraživanje pridonijeti razvitku području kroz izravnu povezanost s projektnim prijedlogom, opišite kako će predloženo istraživanje doprinijeti razvitku novih istraživanja te koji je jedinstveni doprinos predloženog istraživanja. Navedite članove istraživačke grupe i suradnike na projektu i opišite koja će biti njihova uloga. Ukoliko je primjenjivo, definirajte multidisciplinarne ili interdisciplinarne aspekte projektnog prijedloga.
Pitanje 1 : koji pristup pri ispunjavanju primijeniti – iz obrasca, uputa ili njihovu kombinaciju?
Pitanje 2 : Ukoliko je potrebno navoditi suradnike i članove grupe, je li ih je na ovom mjestu potrebno navesti imenom i prezimenom, ili samo kroz njihovu ulogu u projektu u smislu (područja) istraživanja kojim se bave/će se baviti? 
Pitanje 3 : Da li se najvažnije publikacije mora navesti kao reference u sklopu ovoga dijela obrasca ili ih je dovoljno prikazati na kraju obrasca na za to predviđenom dijelu? 
O: 1. U uputama za predlagatelje projektnih prijedloga iznesene su detaljne, a u obrascu okvirno upute za ispunjavanje obrasca. Od predlagatelja projekta očekuje se da ocijeni koji su od navedenih podataka ključni za prikaz stanja u području.
2. Potrebno je navesti doprinos članova istraživačke grupe i suradnika na projektu te njihovu ulogu.
3. Popis referenci potrebno je navesti na za predviđenom dijelu obrasca, dok se u opisu stanja u području očekuje da će navesti reference kojima se potkrepljuju navodi u ovome dijelu obrasca.

P: u Cjelini B prijavnog obrasca Dio d. Radni plan; d2: Aktivnosti i istraživačka grupa spominje se „ ..plan upravljanja provedbom projekta“.
Nije mi jasno što točno pod tim mislite kada se sve aktivnosti detaljno opisuju pod aktivnosti istog d2 odjeljka te još dodatno u Cjelini C pod Istraživačka grupa?
O: Plan upravljanja provedbom projekta navodi se samo u Prijavnom obrascu u cjelini B – d2. Aktivnosti i istraživačka grupa odnosi se na kratak opis radnog plana u kojem se trebaju povezati ciljevi i aktivnosti.

2. 4. 2019.

P: 1. U prijavnom obrascu potrebno je napraviti naslovnu stranicu pa vas molim pojašnjenje jel se ta stranica radi kao nova odmah nakon  prve stranice na kojoj je napisana šifra projekta i upute za pisanje?
2. Ako je odgovor na prethodno pitanje ‘DA’, onda mi se cijeli obrazac pomiče za još jednu stranicu pa dio A upada u 3-5, a dio B 6-19. Tako se onda gubi uvjet 1-3 za dio A i 4-17 za dio B. Jel to u redu ili je potrebno prenumerirati stranice?
O: 1- 2 U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 18. navedene su upute za ispunjavanje Prijavnog obrasca.

P: Da li glavne istraživačke aktivnosti moraju biti napisane poimence i koliko ih detaljno treba navesti u odnosu na Cjelinu C gdje se baš opisuju uloge i zadaće članova grupe.
O: 1. U Cjelini B, d2. Aktivnosti i istraživačka grupa navode se i obrazlažu najvažnije grupe aktivnosti istraživačke grupe koje dovode do ostvarenja ciljeva. Pritom aktivnosti ne trebaju biti detaljno opisane, budući da se detaljna struktura prikazuje u radnome planu. U cjelini C Prijavnog obrasca naglasak se stavlja na istraživačku grupu pri čemu se određuje uloga svakog pojedinog člana istraživačke grupe.
2. Ako se radi o organizaciji skupova/konferencija/kongresa/radionica u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28. navedeni su dopušteni troškovi u okviru kategorije 4. Diseminacija i suradnja.
Sva sredstva koja se planiraju utrošiti za projektne aktivnosti navode se u Financijskom planu unutar predviđenih kategorija, a ista moraju biti opravdana aktivnostima navedenim u Radnom planu.

P: U aplikacijskom obrascu tražite da planirane radove ispisujemo u dijelu d2 (traže se plan diseminacije);  u dijelu d3 Očekivani rezultati (navedite planirane rezultate)  te u dijelu e (navedite planirani način diseminacije i objave rezultata istraživanja te planirane vrste i rang publikacija). Jel to zaista potrebno 3 puta ponavljati? Recenzenti će komentirati da u projektu ima nepotrebnog ponavljanja.
O: Prijavni obrazac nije dopušteno mijenjati i potrebno ga je ispuniti prema uputama. U cjelini d2 potrebno je obrazložiti radni plan projekta kroz povezivanje faza istraživanja, povezivanja aktivnosti, rezultata i resursa te diseminacijske aktivnosti koje ne moraju uključivati samo znanstvene publikacije. U cjelini d3 prikazuju se očekivani istraživački rezultati, a u cjelini e prikazuje se detaljan plan publiciranja.

29. 3. 2019.

P: Molim Vas pojašnjenje. U cjelini B prijavnog obrasca se dio b i dio f dosta preklapaju. Molim Vas pojašnjenje što gdje više naglasiti?
O: U cjelini B prijavnog obrasca u dijelu b potrebno je opisati kako se predloženo istraživanje uklapa u okvir međunarodno prepoznatljivih i nacionalno relevantnih tema. U dijelu f potrebno je opisati postupak uspostave istraživačke grupe te novog smjera istraživanja, neovisnog od dosadašnjeg rada s mentorom.

P: Da li je moguće u prijavnom obrascu u Cjelini A dijelu a napisati dvije stranice, a u dijelu b jednu stranicu. Ukupno će opet biti 3 stranice, samo obrnuto pošto puno više mjesta zahtjeva upravo dio a, a ne dio b.
O: Pri ispunjavanju Prijavnog obrasca nužno je poštovati dopuštene duljine svake cjeline.

P: U prijavnom obrascu u opisu predlagatelja stoji sljedeće:
Dio a (najviše 1 stranica):
Popis postignuća (Track-record) predlagatelja projektnog prijedloga uključujući:
1. Važne (najviše pet) publikacije u vodećim časopisima; 2. Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju; 3. Priopćenja s konferencija i/ili monografije; 4. Publikacije nastale za vrijeme izrade doktorata i broj citata; 5. Poslijedoktorska izobrazba u inozemstvu (ako je primjenjivo); 6. Pozvana predavanja na međunarodne konferencije i/ili ljetne škole; 7. Druga važna akademska postignuća.
Možete li biti jasniji oko unosa svih ovih podataka pošto je doista teško sve navedene stavke unijeti na samo jednoj stranici. Na koji način je dozvoljeno unositi sve tražene podatke, a da ostane razumljivo. Da li naslovi publikacija i konferencija moraju biti napisani ili samo broj, volumen i godina časopisa. Da li se mogu navesti kod publikacija svi autori i doi broj bez naslova radova?
2. Da li se font može smanjiti na fpnt 9 za ovu stavku ili i ona mora biti font 10?
O: 1. Način citiranja treba biti u skladu sa standardima znanstvenoga polja u kojem se projektni prijedlog prijavljuje. U popisu postignuća potrebno je prikazati selektirane informacije koje su najznačajnije i ključne za provedbu predloženog projekta.
2. Veličinu ni font slova nije dopušteno mijenjati.

26. 3. 2019.

P: Molim Vas da mi pojasnite kako pripremiti Dio b. Povezanost projektnog prijedloga s trenutnim stanjem u području istraživanja, koji je sastavni dio Prijavnog obrasca (Cjelina B; Projektni prijedlog).
U uputama stoji “Opišite kako se predloženo istraživanje uklapa u okvir međunarodno prepoznatljivih i nacionalno relevantnih tema”, dok je u objašnjenju u samoj špranci Prijavnog obrasca navedeno “opišite važnost istraživanja predložene teme, istraživanja koje ste dosad, za vrijeme doktorskog studija i poslijedoktorskog usavršavanja, proveli u ovom području, najvažnije rezultate i njihovu povezanost s predloženim istraživanjem te važnost uspostavljanja istraživačke grupe u ovom području istraživanja”.
P: Je li potrebno u Cjelini B Prijavnog obrasca sljedeće dijelove:
Dio a. Trenutno stanje u području istraživanja Dio b. Povezanost projektnog prijedloga s trenutnim stanjem u području istraživanja Dio f. Uspostava nove istraživačke grupe i istraživanja ispuniti u skladu s uputama u Prijavnom obrascu ili u skladu s uputama u dokumentu Upute za predlagatelje projektnih prijedloga?
S obzirom da su upute u spomenutim dokumentima prilično različite, mislim da je važno utvrditi koje bi od njih trebalo slijediti.
O: Prijavni obrazac potrebno je popuniti prema uputama iz obrasca.

12. 3. 2019.

P: Je li na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca potrebno navesti Sažetak projektnog prijedloga?
O: U Prijavnom obrascu nije potrebno navesti sažetak projektnog prijedloga. Sažetak se navodi u Administrativnom obrascu te u obrascu Prošireni sažetak.

8. 3. 2019.

P: Zanima me da li postoji neki obrazac od HRZZ za upisivanje životopisa ili se po datom predlošku z predlagatelja projekta?
O: Životopis predlagatelja projekta je potrebno ispuniti prema zadanom predlošku koji se nalazi u Prijavnom obrascu.

P: Molim Vas, da li se može upotrijebiti Europass-ov CV te načni redoslijed prema Vašem predlošku?
O: Životopis se treba prilagoditi formi navedenoj u Prijavnom obrascu.

P: Navodi se da opis Istraživačke grupe tj. pojedinačne uloge članova treba opisati na 1 stranici. Citiram. “Dio a. Istraživačka grupa (opišite uloge i zadaće članova planirane istraživačke grupe te postotak vremena koje će posvetiti projektnom prijedlogu) (najviše 1 stranica)”
Da li se to misli da svi suradnici moraju biti na jednoj stranici ili svaki na najviše jednoj stranici?
O: Opis istraživačke grupe sa članovima i njihovim zadaćama je potrebno opisati na jednoj stranici.