Vlada Republike Hrvatske donijela je 2. travnja 2020. godine Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu. Predmetna Odluka primjenjuje se na sve proračunske i izvanproračunske korisnike Državnog proračuna koji su utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika i na sve izvore financiranja.

Odlukom su utvrđene mjere kojima se ograničava korištenje sredstava svih izvora financiranja planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i financijskim planovima za 2020. godinu izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna. Obveznicima Odluke zabranjuje se novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene, zabranjuje se sklapanje novih ugovora o djelu te su obveznici Odluke dužni obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te ne mogu pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija, osim iznimaka koje su također definirane Odlukom.

Napominjemo da je Hrvatska zaklada za znanost od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražila tumačenje predmetne Odluke te jasan odgovor odnose li se odredbe Odluke i na poslovanje Hrvatske zaklade za znanost i posljedično tome i na financiranje znanstvenih projekata i programa i zapošljavanje mladih istraživača u hrvatskim znanstvenim organizacijama. Žurno ćemo obavijestiti sve korisnike HRZZ sredstava o daljnjem razvoju situacije.