Cilj je ovoga Programa izrada baze podataka hrvatskoga strukovnog nazivlja (usustavljenih terminoloških zbirki) pojedinih struka uz prijevodne istovrijednice na drugim jezicima (u prvom redu na engleskom, a po mogućnosti i na drugim europskim jezicima).

U bazu, koju održava Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, trenutačno je uključeno više od 30.000 hrvatskih naziva, njihove istovrijednice na engleskom ali i drugim jezicima (http://struna.ihjj.hr/).

U okviru ovoga Programa do sada su objavljena dva natječaja (STR-2016-05, STR-2017-09) te je za financiranje prihvaćeno 11 projekata.