P: “Jedan znanstvenik može sudjelovati samo u jednom projektnom konzorciju u ulozi hrvatskog prijavitelja u okviru jednog transnacionalnog natječaja.” Da li se navedeno ograničenje odnosi i na fazu prijave projekata? Odnosno da li je u fazi prijave moguće sudjelovati u dva konzorcija? Ukoliko da, šta se dešava ukoliko oba konzorcija budu izabrana za financiranje od strane QuantERA evaluatora?

O: Možete biti prijavitelj na jednom projektu, a suradnik na drugom.


P: Zanima me kakva su pravila za sufinanciranje projekata Quantere ove godine. Hrvatska opet daje minimalnih 200k EUR. Da li to znači da je ukupni budžet 400k EUR jer EU daje pola? Koliko se najviše može tražiti za projekt na hrvatskoj strani?

O: Najveći mogući iznos za projekt na hrvatskoj strani iznosi 200.000. Top-up EU se koristi za popunjavanje razlika u financiranju da bi se moglo financirati što više projekata na razini cijelog konzorcija, a kada se iscrpi nacionalno financiranje.


22. 3. 2021.

P: 1. S obzirom da na stranicama piše za Hrvatsku „Up to 200k€ per project“ i da mogu biti odobrena 1-2 projekta, to znaci da za projekt može biti odobreno i oko 100 k€. To nam se cini zbilja nedovoljno s obzirom da morate koordinirati iznimno zahtjevni znanstveni rad s minimalno dva strana partnera. Zanima nas jel to onda ukupni iznos projekta koji će se dijeliti da svim partnerima ili je to mozda samo iznos koji ide Hr strani?

2. Drugo pitanje je vezano uz HrZZ pravila. Ja sam trenutno suradnica na dva HrZZ projekta. Zanima me mogu li se prijaviti kao voditelj QuantERA projekta uz izjavu da ću se povuci s nekog od tih projekata ako se odobri Quantera projekt? Jer nezgodno je povuci se odmah s projekata na kojima ste suradnik jer uvijek naravno postoji mogućnost da novi projekt ne dobijete.

O: 1. Najveći mogući iznos koji hrvatski partner može potraživati je 200.000 EUR.

2. EPP sustav ne dozvoljava prijavu ako već imate dvije uloge na HRZZ projektima.


P: I dalje mi je malo nejasno je li 200.000 EUR ukupni iznos za projekt pa se to onda dijeli na HR stranu i ostatak na inozemne partnere ili 200.000 EUR ide samo HR strani a partneri dobivaju dodatna sredstva od svojih zemalja?

O: 200 000 EUR je za hrvatske projekte, partneri dobivaju sredstva od svojih zemalja.