DR. SC. TIBOR BEŠENIĆ

Numeričko modeliranje smanjenja štetnih sumporovih i dušikovih polutanata pri izgaranju goriva

Cilj istraživanja je razvoj modela i bolji uvid u procese nastanka i uklanjanja polutanata nastalih izgaranjem, što je u skladu s trenutnim trendovima održivog razvoja i smanjenja antropogenog utjecaja na prirodu. Dušikovi i sumporovi spojevi iz dimnih plinova imaju značajan negativni utjecaj na zdravlje i okoliš, te je razumijevanje i modeliranje procesa njihovog nastajanja i uklanjanja bitno za razvoj održivijih i učinkovitijih tehnologija.

Stoga se u sklopu projekta radi na razvoju modela s kojima će se točnije i brže simulirati procesi u industrijskim sustavima. S jedne je strane to izgaranje biomase i ugljena te nastanak dušikovih spojeva iz goriva, gdje je važno dovoljno detaljno opisati kompleksne kemijske vrste i mehanizme relevantne za proces. U modelu je potrebno uzeti u obzir razlike u svojstvima goriva, te utjecaje različitih parametara na količinu i vrstu stvorenih polutanata. Ovakav model bio bi od velike koristi u razvoju novih i održivijih komora izgaranja.

Drugi proces je naknadno uklanjanje sumporovih oksida iz dimnih plinova koje se radi u scrubberima, uređajima gdje se sprej tekućine  ubrizgava u plinove, a kapljice apsorbiraju polutante. Ovisno o primjeni mijenja se i korištena tekućina, a u istraživanju će fokus biti na mogućnosti upotrebe morske vode, te kemijskim reakcijama između sumporovih spojeva, vode i alkalnih vrsta. Zbog sve strože regulacije dopuštenih emisija polutanata u nadolazećim godinama, model koji točno i efikasno simulira procese pri odsumporavanju bit će iznimno koristan alat pri razvoju novih  tehnologija i sustava.

Mentor: doc. dr. sc. Milan Vujanović (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Tibor Bešenić diplomirao je 2016. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, gdje radi kao asistent na HRZZ projektu na Katedri za energetska postrojenja i energetiku, u grupi doc. Vujanovića. Tijekom studija usmjeravao se prema području numeričkog modeliranja fizikalnih procesa. Kao koautor objavio je tri CC članka, prezentirao radove na nekoliko međunarodnih konferencija, te je recenzirao članke za više međunarodnih časopisa.