DR. SC. SVJETLANA DEKIĆ ROŽMAN

Utjecaj ekoloških čimbenika na faktore virulencije klinički značajne bakterije Acinetobacter baumannii

Bakterija Acinetobacter baumannii oportunistički je patogen koji izaziva infekcije u imunosuprimiranih bolesnika. Osim u bolnicama zabilježene su i sporadične izvanbolničke infekcije. Svjetska zdravstvena organizacija je 2017. godine objavila listu patogena za koje je potrebno u što kraćem roku pronaći nove metode liječenja. Prvi patogen na listi je bakterija A. baumannii rezistentna na karbapenemske antibiotike, koji su zadnja linija obrane od višestruko-rezistentnih bakterija. Rezistentni izolati pronađeni su osim u pacijenata također u bolničkim i komunalnim otpadnim vodama, na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, prirodnim vodotokovima i tlu. Faktori virulencije (biofilm, pelikula, površinska pokretljivost) pridonose preživljavanju A. baumannii u okolišu. No, ekološki čimbenici koji uvjetuju preživljavanje A. baumannii u okolišu nisu poznati. Cilj istraživanja je odrediti faktore virulencije, te utjecaj ekoloških čimbenika na preživljavanje klinički značajne bakterije A. baumannii u svrhu predviđanja ponašanja ovog patogena unutar i izvan bolničkog okoliša. Glavni rezultati istraživanja su da A. baumannii preživljava različite abiotičke uvjete u okolišu (temperatura, pH, koncentracija kisika, dostupnost nutrijenata, isušivanje) kao i biotičke interakcije s mikroorganizmima (Escherichia coli i Enterococcus faecium). Rezultati omogućuju predviđanje ponašanja ovog patogena u okolišu te razvijanje naprednih metoda uklanjanja patogena iz vode i tla.

Mentorica: prof. dr. sc. Jasna Hrenović (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Svjetlana Dekić rođena je 1989. godine u Sisku. Na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu završava 2013. godine diplomski studij znanosti o okolišu. 2016. godine zapošljava se kao asistent-doktorand na Zavodu za mikrobiologiju iste institucije na projektu HRZZ (IP-2014-09-5656) kada upisuje Poslijediplomski doktorski studij biologije. Objavila je 18 znanstvenih radova (8 s glavnim autorstvom) i 25 kongresnih priopćenja. Suvoditeljica je praktikumske nastave iz bakteriologije. Dobitnica je Rektorove i Dekanove nagrade tijekom studija, te Godišnje nagrade Hrvatskih voda. 2019. godine dobitnica je Nacionalne stipendije „Za žene u znanosti“ pod pokroviteljstvom L’Oréal ADRIA d.o.o. i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO.