Najava PhD Caféa u lipnju

Zaklada će u lipnju i srpnju održati još nekoliko događanja u okviru aktivnosti „PhD Café” namijenjene predstavljanju rada mladih istraživača financiranih u okviru Zakladina “Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Nekoliko PhD Caféa održano je tijekom veljače i ožujka, no zatim su prekinuti zbog epidemije koronavirusa. 

Raspored sljedećih PhD Caféa je sljedeći:


Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na navedenim lokacijama i ujedno molimo sve posjetitelje na ovim događanjima da se pridržavaju mjera zaštite i socijalne udaljenosti te uputa nadležnih tijela.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije i pooštravanja mjera Stožera civilne zašite, događanja će biti otkazana, o čemu ćemo obavijestiti na mrežnim stranicama Zaklade, Twitteru i Facebooku pojedinog događanja.

Sljedeći PhD Caféovi održat će se u rujnu, ako će to biti moguće.