DR. SC. PETRA ČOLOVIĆ

Istraživavanje svojstava reakcija prijenosa nukleona upotrebom stabilnih i nestabilnih ionskih snopova

Gama spektrometar MINIBALL (http://isolde.web.cern.ch/experiments/miniball)

Podrijetlo teških elemenata u svemiru još je uvijek neriješena znanstvena zagonetka. Dio slagalice čine i neutronski-bogate teške jezgre, za koje je nedavno otkriveno da mogu nastati prilikom sudara dvaju neutronskih zvijezda, a to otkriće je okrunjeno i Nobelovom nagradom. Kako proizvesti pak te neutronski-bogate teške jezgre u laboratoriju, još je uvijek nepoznato. Između ostalog, tim se pitanjem bavimo u projektu Hrvatske zaklade za znanost, „Zemljovid atomskih jezgara – neutronski bogata strana”, voditeljice dr. sc. Suzane Szilner. Kao mehanizam proizvodnje neutronski-bogatih jezgara mi predlažemo korištenje reakcija prijenosa nukleona u sudarima teških jezgara. Njihovim mjerenjem želimo pokazati da je, uz odgovarajući odabir partnera reakcije, moguć prijenos neutrona teškim jezgrama. Ključno sredstvo naših istraživanja su najnovije tehnike proizvodnje neutronski bogatih snopova, te napredni, visoko efikasni i visoko razlučivi detektorski sustavi. Takvi sustavi postavljeni su na međunarodnim akceleratorskim postrojenjima, gdje provodimo eksperimente. Za detekciju gama-zračenja iz reakcije koristimo gama-spektrometre, poput detektora MINIBALL, postavljenog na CERN-u. Za detekciju jezgara nastalih reakcijom koristimo pak magnetske spektrometre, poput spektrometra PRISMA, talijanskog Instituta za Nuklearnu fiziku (INFN). Obradom prikupljenih eksperimentalnih podataka želimo opisati kako se reakcije prijenosa nukleona mogu upotrijebiti za dohvaćanje teških neutronski bogatih jezgara, još uvijek neistraženog područja karte nuklida. Predlažemo upotrebu novog mehanizma za pristup tom području, čime doprinosimo i rješenju slagalice podrijetla elemenata.

Mentor: dr. sc. Suzana Szilner (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Petra Čolović rođena je 1991. godine u Splitu. Diplomirala je fiziku 2015. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, s temom „Eksperimentalno određivanje multipolariteta elektromagnetskih prijelaza izazvanih reakcijama prijenosa nukleona”. Istraživačku karijeru u području nuklearne fizike započela je na projektu Hrvatske zaklade za Znanost „Nuklearna struktura i reakcije: eksperimentima prema neutronskoj liniji kapanja” voditeljice dr.sc. Suzane Szilner. Radi kao doktorandica u Laboratoriju za nuklearnu fiziku Instituta Ruđer Bošković. Aktivan je član međunarodne znanstvene kolaboracije PRISMA, s kojom sudjeluje u brojnim međunarodnim eksperimentalnim istraživanjima. Kontinuirano se usavršava u inozemstvu, na Sveučilistu u Padovi, te pri akceleratorskim postrojenjima u Italiji (INFN), Kanadi (TRIUMF) i Švicarskoj (CERN). Koautorica je 5 znanstvenih radova, i 6 konferencijskih priopćenja. Dobitnica je godišnje nagrade za znanstveni rad Instituta Ruđer Bošković te nagrade za najbolje poster-priopćenje konferencije Nuclear Structure and Dynamics 2019.