NINO HORVAT

Numeričko modeliranje rasta aneurizme abdominalne aorte

Projekt doktoranda Nine Horvata vezan je uz numeričko modeliranje rasta aneurizme abdominalne aorte (AAA). Pojam aneurizme odnosi se na patološko, lokalno i trajno proširenje aorte. AAA je asimptomatska bolest zbog čega se teško otkriva. Njezina učestalost u populaciji starijoj od 65 godina iznosi oko 5%, a najčešća komplikacija je ruptura s vrlo visokom stopom smrtnosti. Razvoj AAA još uvijek nije u potpunosti razjašnjen i unatoč znatnom napretku u posljednjih desetak godina u području numeričkog modeliranja, daljnji tijek bolesti (ruptura, stabilizacija ili kontinuirani rast) i dalje nije moguće točno predvidjeti. Liječenje se svodi na operativni zahvat, a odluka liječnika o tretmanu još uvijek se donosi na osnovi jednostavnog kriterija veličine aneurizme ili brzine rasta (ukoliko je ona poznata). Većina AAA sadrži intraluminalni tromb (ILT) koji je prilijepljen na unutarnju stranu stijenke aorte i sastoji se uglavnom od fibrina, produkata razgradnje fibrina te krvnih stanica. Pokazano je ILT značajno biokemijski i mehanički utječe na rast aneurizme, međutim često je zanemaren kod numeričkog modeliranja rasta AAA.

Cilj istraživanja je razviti napredni numerički model rasta AAA koji će obuhvatiti fiziološke promjene u stijenki aorte, biokemijski i mehanički utjecaj ILT-a na stijenku te analizu strujanja krvi kojom će predvidjeti mjesto i vrijeme taloženja tromba. Numerički model će se implementirati u program za konačne elemente i moći će opisati realistično ponašanje aneurizmi, rast tromba promjenjive debljine i njegov utjecaj na stijenku aorte. Time bi se povećalo razumijevanje patofiziologije i omogućila bolja predikcija ishoda AAA što bi moglo pomoći liječnicima pri donošenju odluka o liječenju.

Mentor: doc. dr. sc. Igor Karšaj (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Aneurizma abdominalne aorte
Rast tromba

Nino Horvat rođen je 1991. godine u Čakovcu. Diplomirao je 2015. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje s temom „Implementacija teorije rasta i promjene strukture aorte u paket za konačne elemente”. Za izvrsnost u studiranju dobio je nagrade “Davorin Bazjanac” i “Medalju Fakulteta strojarstva i brodogradnje”. Od 2016. godine zaposlen je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje kao asistent na projektu. U dva navrata boravio je na znanstvenom usavršavanju na sveučilištu Michigan State University, SAD. Objavio je desetak priopćenja na znanstvenim konferencijama i skupovima te rad u prestižnom časopisu. Član je Hrvatskog društva za mehaniku, Aerokluba Međimurje i Udruge inovatora Hrvatske.