Najava PhD Caféa u rujnu

Nakon ljetne stanke nastavlja se serija predavanja doktoranada financiranih u okviru “Projekta razvoja karijera mladih istraživača” Hrvatske zaklade za znanost – PhD Café.

Zagreb PhD Café #8 održat će se u srijedu, 8. rujna s početkom u 19:00 u parku ispred Bookse. Na ovom Caféu predstavit će se sljedeći mladi istraživači, budući doktorandi iz područja biotehničkih znanosti:

  • Sunčica Stipoljev (Agronomski fakultet) – Raznolikost DRB lokusa MHC gena skupine II u divokoza (Rupicapra spp.)
  • Anđela Miljanović (Prehrambeno-biotehnološki fakultet) – Inhibicijsko djelovanje propolisa i eteričnih ulja na oomicetne patogene značajne za slatkovodnu akvakulturu
  • Luka Jurjević (Hrvatski šumarski institut) – Primjena podataka daljinskih istraživanja u inventuri šume
  • Matea Habuš (Prehrambeno-biotehnološki fakultet) – Netoplinski postupci obrade pšeničnih posija za obogaćivanje 3D tiskanog snack proizvoda


Molimo zainteresirane posjetitelje da svoj dolazak potvrde putem Facebooka ili na dario@hrzz.hr.

Zadovoljstvo nam je najaviti da nakon dugo vremena HRZZ-ov PhD Café opet dolazi i u Rijeku! Rijeka PhD Café #2 održat će se u ponedjeljak, 13. rujna s početkom u 19:00 u Klubu mladih Rijeka (Ulica Erazma Barčića 9A). Na ovom Caféu predstavit će se sljedeći doktorandi:

  • Denis Juraga (Medicinski fakultet u Rijeci) – Usporedba konvencionalnog (izravnog) i elektroničkog pristupa u javnozdravstvenim intervencijama usmjerenih na mentalno zdravlje, samoučinkovitost upravljanja zdravljem i kvalitetu života osoba starije životne dobi
  • Kristina Grozić (Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč) – Utjecaj ishrane dušikom i borbom na fenolni profil vegetativnih organa masline i njegov protugljivični učinak na Verticillium dahliae Kleb
  • Marin Grbac (Građevinski fakultet u Rijeci) – Metoda konačnih elemenata: Razvoj novih i učinkovitih plošnih konačnih elemenata
  • Ana Bura (Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci) – Megakariociti i trombociti: molekularni mehanizmi sazrijevanja, nastajanja i aktivacije


Molimo zainteresirane posjetitelje da svoj dolazak na ovo događanje potvrde putem Facebooka ili na dario@hrzz.hr.