Intervju s prof. dr. sc. Kristianom Vlahovičekom

Prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček, voditelj Grupe za bioinformatiku koja djeluje pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i voditelj projekta IP-CORONA-2020-04-2084 „Varijabilnost sojeva koronavirusa SARS-CoV-2 i genetička podloga domaćina kao biomarkeri za otkrivanje čimbenika rizika tijekom pandemije COVID-19” gostovao je 6. siječnja u emisiji „Tema dana” N1 televizije, u kojoj je govorio o tijeku navedenog istraživanja koje se bavi sekvencioniranjem koronavirusa u Hrvatskoj. Snimka cijele emisije dostupna je ovdje

Istoga dana prof. dr. sc. Vlahoviček gostovao je i u HRT-ovoj emisiji Studio 4, zajedno s dr. sc. Andrejom Ambriović Ristov, predstojnicom Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković i članicom Znanstvenog savjeta Vlade RH. Otkrili su da u uzorcima hrvatskih pacijenata nisu pronašli brzošireći soj virusa koji se pojavio u Engleskoj, no pronađen je tzv. „škotski” soj. Snimka emisije dostupna je ovdje