DR. SC. MITJA RUŽOJČIĆ

Uloga implicitne agresivnosti u objašnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja

Tijekom rada na Projektu razvoja karijera mladih istraživača, Mitja Ružojčić bavio se usporedbom različitih metoda mjerenja implicitne ličnosti te istraživanjem mehanizama kojima implicitna ličnost djeluje na radno ponašanje. Svoja istraživanja provodio je na projektu HRZZ-a „Implicitna ličnost i radno ponašanje“ u sklopu kojeg je, zajedno s projektnim timom, razvijao i validirao inovativne mjere ličnosti temeljene na paradigmama Testa uvjetovanog rezoniranja (James i LeBreton, 2012) i Testa implicitnih asocijacija (Greenwald i sur., 1998). Za razliku od samoprocjena ličnosti, ove metode zahvaćaju ličnost promatranjem različitih načina na koje pojedinci interpretiraju socijalne situacije te putem vremena reakcije u zadatku kategoriziranja podražaja. U svom doktorskom radu, Ružojčić se fokusirao na implicitnu agresivnost te na razumijevanje procesa koji objašnjavaju njeno djelovanje na radno ponašanje. Osim što je još jednom potvrdio nalaz da implicitno agresivni zaposlenici škode svojim organizacijama i svojim kolegama, pokazao je da se ova veza može objasniti putem dva mehanizma. Jedno objašnjenje upućuje na to da implicitno agresivni zaposlenici razvijaju lošije stavove prema organizaciji kako bi si opravdali svoja negativna radna ponašanja. Drugo objašnjenje je sklonost doživljavanju ljutnje koja daje dodatni poticaj za upuštanje u nepoželjna ponašanja. Svojim doktorskim radom, Ružojčić je još jednom ukazao na problem agresivnih zaposlenika, ali i doprinio validaciji testova koji bi mogli poboljšati detekciju agresivnih pojedinaca na poslovima gdje je ta osobina izrazito nepoželjna (npr. rad u školi). Osim toga, pokazao je da bi i neke organizacijske intervencije mogle ograničiti negativne efekte ovakvih zaposlenika u organizaciji (npr. poboljšanje radnih uvjeta i pravednosti organizacije).

Mentor: dr. sc. Zvonimir Galić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Mitja Ružojčić završio je diplomski studij psihologije 2014. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a trenutačno je student doktorskog studija psihologije na istom fakultetu. Od 2015.-2016. bio je zaposlen kao asistent na projektu na Studijskom centru socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Trenutačno je zaposlen na mjestu doktoranda HRZZ-a na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Međunarodno je objavljivani autor te recenzent za međunarodne časopise, a u inozemstvu se usavršavao na nizu edukacija iz suvremenih statističkih analiza i tema iz psihologije rada i organizacijske psihologije. Član je Hrvatskog psihološkog društva i European Association of Work and Organizational Psychology.