DR. SC. MIHAELA JAGRIĆ

Uloga proteina kinezina-8 i PRC1 u smještanju kinetohora u metafaznoj ravnini

U metafazi mitoze kromosomi se pozicioniraju u ekvatorijalnu ravninu diobenog vretena te se oscilatorno kreću oko njegovog središta. Za takvo kretanje potrebni su rast i skraćivanje kinetohornih mikrotubula koji su vezani na kromosome na mjestu proteinskih kompleksa kinetohora. Oscilatorno kretanje kromosoma ima ulogu u provjeri stabilnosti i točnosti veza između kinetohora i mikrotubula te generiranju sila napetosti među kinetohorama bez kojih stanica ne može proći kontrolnu točku u metafazi i napredovati u slijedeću fazu mitoze. U regulaciju dinamike mikrotubula tijekom oscilacija uključen je motorni protein kinezin-8. U sklopu izrade svog doktorata Mihaela Jagrić istražuje utjecaj kinezina-8 na dinamiku i pozicioniranje kinetohora u ekvatorijalnoj ravnini te generiranje sila napetosti među kinetohorama koristeći se metodama povećavanja i smanjivanja količine kinezina-8 u stanicama, konfokalne mikroskopije te laserskog rezanja mikrotubula. Ovo istraživanje trebalo bi pridonijeti razumijevanju mehanizma oscilacija i načina na koji stanica regulira sile
napetosti među kinetohorama.

Mentor: prof. dr. sc. Iva Tolić (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Mihaela Jagrić završila je smjer molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno radi kao asistent u Laboratoriju za biofiziku stanice u grupi prof. dr. sc. Ive Tolić, na projektu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) “Oscilatorna dinamika citoskeleta”. Do sada je u koautorstvu objavila jedan znanstveni rad: Milas A., Jagrić M., Martinčić J., Tolić I.M. (2018) Methods in Cell Biology te je sudjelovala na međunarodnim znanstvenim skupovima: “Microtubules: From Atoms to Complex Systems”, Heidelberg 2018 gdje je održala postersku prezentaciju te konferenciji Mitotic spindle: From living and synthetic systems to theory, Split 2019. s usmenim i posterskim priopćenjem. Također, pohađala je ljetnu školu/radionicu “European Science Camp” na institutu Gulbenkian u Oeirasu, Portugal.