DR. SC. MIHAELA BOBIĆ RASONJA

Reorganizacijski procesi u fetalnoj prednjoj i srednjoj regiji cingularne vijuge čovjeka

U istraživačkom radu doktorandica se bavi razvojem ljudske cingularne vijuge, moždane regije koja sudjeluje u procesima donošenja odluka, emocija, autonomne regulacije, ali i u razvoju neurorazvojnih poremećaja (poremećaji iz autističnog spektra, opsesivno-kompulzivni poremećaj, shizofrenija, razvoj ovisnosti itd.). Istraživanje se provodi na postmortalnim uzorcima fetalnog moždanog tkiva čovjeka što je značajno zbog toga što analiza razvoja tog dijela moždane kore nije provedena na humanom postmortalnom materijalu, nego su spoznaje proizašle iz studija na animalnim modelima. Komparativna analiza rezultata dobivenih iz transkriptomskih studija humane cingularne vijuge u razvoju, histoloških te imunohistokemijskih metoda će objasniti molekularnu i mikroskopsku podlogu razvojne dinamike i sazrijevanja cingularne vijuge. Kako se oslikavanje magnetskom rezonancijom (MR) sve više koristi u dijagnostičke svrhe tijekom intrauterinog razdoblja razvoja čovjeka, podatci dobiveni gore navedenim istraživačkim metodama bit će uspoređeni s MR snimkama čime se dobiva sveobuhvatan pregled nad razvojem cingularne vijuge. Očekujemo otkrivanje novih spoznaja koje će se koristiti kao temelj za istraživanja neurorazvojnih poremećaja te u dijagnostici i terapiji neurorizične djece.

Mentor: prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Hrvatski institut za istraživanje mozga)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Mihaela Bobić Rasonja je doktorandica Poslijediplomskog doktorskog studija Neuroznanost i suradnica na HRZZ projektu BRAINECM (HRZZ-IP-2019-04-3182). Stipendijom projekta COST16118 bila je na dvomjesečnom studijskom boravku u AKH (Allgemeines Krankenhaus) u Beču na odjelu neuroradiologije. Završila je tečaj za analizu slika biološkog podrijetla „NEUBIAS Training School for Early Career Investigators (TS8)“ u Edinburghu 2018. godine. Dosad je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova s poster- i usmenim prezentacijama te je koautor triju članaka (Q1 i Q2). Godine 2019. dobila je IBRO nagradu za mlade istraživače za usmenu prezentaciju u Palermu, Italija.