DR. SC. MATIJA MARIĆ

Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnog ponašanja zaposlenika

Većina dosadašnjih istraživanja na kojima je doktorand Marić radio usko je vezana uz HRZZ projekt „Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla“. U skladu s ciljevima spomenutog projekta planiran je i doktorski rad pod naslovom „Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnog ponašanja zaposlenika“. Glavni istraživački cilj doktorskog rada je utvrditi na koji način osobne karakteristike (osobni zahtjevi i osobni resursi) i karakteristike posla (zahtjevi posla i resursi posla) neizravno mogu potaknuti inovativno ponašanje zaposlenika. Pored glavnog istraživačkog cilja, postavljeno je i pet znanstvenih ciljeva te tri aplikativna cilja rada.

Posebice treba istaknuti kako će predloženi doktorski rad usporediti i objasniti razine inovativnosti zaposlenika u šest različitih situacija, odnosno različitih scenarija dizajna posla: 1) manjak karakteristika posla i niska razina osobnih zahtjeva i resursa; 2) manjak karakteristika posla i visoka razina osobnih zahtjeva i resursa; 3) usklađenost u dizajnu posla i niska razina osobnih zahtjeva i resursa; 4) potpuna usklađenost; 5) višak karakteristika posla i niska razina osobnih zahtjeva i resursa; 6) višak karakteristika posla i visoka razina osobnih zahtjeva i resursa. Očekivani rezultati istraživanja omogućit će donošenje preporuka za bolje upravljanje inovativnim ponašanjem zaposlenika.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus (Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Matija Marić rođen je u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine uspješno je završio sveučilišni diplomski studij – smjer Menadžment. Od studenog 2016. godine radi na istom fakultetu kao asistent na Katedri za Organizaciju i menadžment. Suradnik je na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla“ te suautor na dva objavljena znanstvena rada vezana za spomenuti projekt. Područja istraživačkog interesa su organizacijski dizajn, dizajn posla i inovativno ponašanje zaposlenika. Opširnija biografija nalazi se na poveznici efzg.unizg.hr/mmaric.