MATIJA BUBALO

Upravljanje tokovima snaga u mikromrežama

Doktorand Matija Bubalo zaposlen je od listopada 2018. kao suradnik na projektu „Sustav vjetar-sunce za optimiziranu proizvodnju električne energije u rezidencijalnim objektima“ voditelja prof. dr. sc. Dinka Vukadinovića.

Cilj je ovog projekta razvoj sustava za optimiziranu proizvodnju električne energije iz vjetroagregata sa samouzbudnim asinkronim generatorom, fotonaponskog sustava i baterija, uz mogućnost rada u otočnom režimu i s priključkom na mrežu. Područje istraživanja doktoranda vezano je uz upravljanje tokovima snaga u mikromrežama, s posebnim fokusom na razvoj strategija upravljanja tokovima snaga u mikromreži kakva je predložena u okviru spomenutog projekta. Budući da je predložena mikromreža jedinstvena u literaturi s obzirom na tip i konfiguraciju korištenih komponenti te primjenu naprednih upravljačkih algoritama, razvijene strategije upravljanja u tom kontekstu bi trebale rezultirati značajnim znanstvenim i stručnim doprinosom. Neke od planiranih istraživačkih aktivnosti doktoranda su:
 – određivanje strategija upravljanja tokovima snaga s obzirom na različita moguća stanja komponenti mikromreže – za otočni režim rada i u priključku na mrežu,
 – razvoj algoritama za optimizaciju korisnosti pojedinih komponenti mikromreže,
 – analiza rada i testiranje predloženih strategija upravljanja pomoću simulacija na računalu a potom i na eksperimentalnoj razini,
 – razrada alternativnih konfiguracija mikromreže s ciljem otklanjanja nedostataka uočenih kod prvotno predložene konfiguracije.

Kao rezultat istraživačkih aktivnosti doktoranda očekuje se objavljivanje znanstvenih radova na međunarodnim skupovima i u časopisima indeksiranima u CC, SCI i/ili SCI expanded bazama, koji su tematski vezani za područje istraživanja. Dosad su objavljena tri rada na međunarodnim skupovima i jedan rad u CC časopisu

Mentor: izv. prof. dr. sc. Mateo Bašić (Sveučilište u Splitu, Fakultet elektortehnike, strojarstva i brodogradnje)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Matija Bubalo, mag. ing. el. rođen je 14. prosinca 1991. godine u Imotskom. Srednju ekonomsku školu u Imotskom završio je 2010. godine. Stručni preddiplomski studij elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) Sveučilišta u Splitu upisao je 2012. godine te je 2015. godine na smjeru Elektroenergetika stekao titulu stručnog prvostupnika inženjera elektrotehnike. Razlikovni studij elektrotehnike upisao je 2015. godine te je ovaj studij završio 2016. godine. Iste godine je na FESB-u upisao sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, gdje je na smjeru Automatizacija i pogoni diplomirao 2018. godine. Trenutačno pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Matea Bašića pohađa poslijediplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije, također na FESB-u. Od listopada 2018. zaposlen je kao suradnik na projektu „Sustav vjetar-sunce za optimiziranu proizvodnju električne energije u rezidencijalnim objektima“ voditelja prof. dr. sc. Dinka Vukadinovića. Njegovi istraživački interesi uključuju upravljanje i optimizaciju protoka energije u mikromrežama.