DR. SC. MARTINA RADIĆ

Interakcije proteina p53 te karakterizacija stanica otpornih na ciljanu terapiju vemurafenibom u melanomu čovjeka

Martina Radić prezentira poster na konferenciji FEBS3+ From molecules to living systems, 2.-5. rujna 2018. Siofok, Mađarska

Maligni melanom jedan je od najagresivnijih tumora u ljudi. Saznanja o molekularnoj pozadini bolesti i identifikacija signalnih puteva ključnih za razvoj melanoma dovela su do otkrića novih terapija. Međutim, unatoč velikom napretku u liječenju ove bolesti, melanom je i dalje jedan od tumora koji pokazuju najveću otpornost na lijekove. Novi molekularni pristupi liječenju te bolje razumijevanje mehanizama otpornosti na terapiju ključni su za buduće kliničke pristupe. Upravo zbog tih razloga, cilj istraživanja doktorandice Martine Radić otkriti je još nepoznate razloge otpornosti melanoma na liječenje inhibitorom proteina BRAF, vemurfenibom, te istražiti je li funkcija divljeg tipa proteina p53 u metastatskom melanomu izmijenjena zbog interakcija s nekim drugim proteinima. Istraživanja provodi na staničnim linijama melanoma koje izražavaju divlji tip proteina p53 i mutirani protein BRAF. Višemjesečnim tretmanom vemurafenibom uzgojila je podlinije staničnih linija melanoma A375M i WM793B otporne na vemurafenib te ih okarakterizirala. Interakacije divljeg tipa proteina p53 sa članovima obitelji proteina p53, NME i GLI analizirat će metodom koimunoprecipitacije. Nakon određivanja potencijalnih proteinskih partnera, promatrat će njihovu kolokalizaciju metodom live cell imaging te potvrditi i kvantificirati identificirane interakcije pomoću metoda napredne konfokalne mikroskopije FRET/FLIM. Ovo istraživanje izrađuju se u sklopu projekta HrZZ: „Otkrivanje novih proteinskih interakcija kao podloga za nove pristupe liječenju melanoma čovjeka – ProNetMel” (voditeljica projekta dr. sc. Neda Slade).

Mentor: dr. sc. Maja Herak Bosnar (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Martina Radić diplomirala je kemiju na PMF-u u Zagrebu. Disertaciju izrađuje na Institutu Ruđer Bošković pod mentorstvom dr. sc. Maje Herak Bosnar. Dobitnica je stipendije Hrvatskog i Europskog mikroskopijskog društva za sudjelovanje na konferenciji MCM u Rovinju 2017. te stipendiju IRB-a i Francuske ambasade za jednomjesečni boravak na Montpellier Cell Biology Research Center u Francuskoj. U okviru bilateralnog projekta boravila je 14 dana na Sveučilištu Grenoble-Alpes u Francuskoj. Objavila je tri znanstvena rada, održala je praktikume u sklopu dva kolegija na  PMF-u te sudjelovala u organizaciji dvije konferencije. Tijekom svojih istraživanja naučila je osnovne i neke napredne tehnike konfokalne mikroskopije.