DR. SC. MARTINA ANDLAR

Integrirani bioprocesni sustav za proizvodnju i izdvajanje etanola iz lignoceluloznih sirovina primjenom različitih bioreaktora

Zbog iscrpljenosti nalazišta nafte u bliskoj budućnosti očekuje se energetska kriza kao i kriza sirovina koje se dobivaju iz fosilnih izvora. Taj se manjak može kompenzirati kemikalijama i energentima proizvedenima iz obnovljivih šećernih, škrobnih i otpadnih lignoceluloznih sirovina. Od navedenih, otpadne ligonocelulozne sirovine imaju najveći potencijal jer ne konkuriraju prehrambenim sirovinama, ali su zbog sastava i strukture izrazito zahtjevne za proizvodnju. Cilj ovog doktorskog istraživanja bio je razvoj integriranog bioprocesnog sustava za proizvodnju i izdvajanje biogoriva (etanola) iz odabrane lignocelulozne sirovine (pulpa šećerne repe) primjenom različitih bioreaktorskih sustava. Također, cilj je bio i razviti učinkovit enzimski sustav za razgradnju lignocelulozne sirovine primjenom enzima proizvedenih uz pomoć gljiva bijelog i smeđeg truljenja. Napravljena je i optimizacija enzimske hidrolize pulpe šećerne repe upotrebom komercijalnih enzimskih pripravaka i proizvedenih ekstracelularnih enzima. Sa ciljem povećanja proizvodnje etanola provedena je integracija i optimizacija bioprocesa sastavljenog od tri stupnja: hidrolize, fermentacije i direktnog izdvajanja etanola potpomognutog vakuumom. Ovakvi bioprocesi se provode pri relativno visokom udjelu suhe tvari sirovine kako bi se ostvarili visoki prinosi etanola i smanjili troškovi izdvajanja etanola. Ipak, visoki udio suhe tvari lignocelulozne sirovine ima za posljedicu povećanje utrošaka energije za miješanje. Kako bi se omogućila uspješna provedba bioprocesa proizvodje etanola i ušteda energije, primjenjen je novi tip horizontalnog rotirajućeg cijevnog bioreaktora (HRCB). Korištenjem HRCB-a te primjenom proizvedenih lignocelulolitičkih enzima zajedno sa komercijalno dostupnim enzimima razvijen je efikasan integrirani bioprocesni sustav za proizvodnju etanola iz lignoceluloznih sirovina. Rezultati proizašli iz ove disertacije moći će se koristiti pri razvoju sličnih biotehnoloških procesa u biorafinerijama. Pri tome je važno napomenuti da se tu radi o praktički novom i brzo rastućem industrijskom sektoru koji će bitno obilježiti tehnološki i gospodarski razvitak Europske Unije i Hrvatske u idućih nekoliko desetljeća.

Mentor: prof. dr. sc. Tonči Rezić (Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet)

Natječajni rok: DOK-2014-06

Martina nakon uspješne obrane doktorske disertacije
Konferencija EuroBiotech, Dubrovnik, 2017.

Martina Andlar rođena je 10. rujna 1989. godine u Rijeci, Hrvatska. Osnovnu školu pohađala je u Delnicama, a u istom je gradu završila Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. U rujnu 2008. godine započela je studij na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekla naziv magistre inženjerke bioprocesnog inženjerstva. Za vrijeme studija dobila je Dekanovu nagradu za projekt i Dekanovu nagradu za akademska postignuća generacije bioprocesnih inženjera. Od 2015 godine radi kao doktorand na projektu HRZZ-a „Održiva proizvodnja bioetanola i biokemikalija iz otpadnih poljoprivrednih lignoceluloznih sirovina” (IP- 9158), a u okviru „Projekta razvoja karijere mladih istraživača –izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost” . Doktorsku disertaciju pod naslovom „Integrirani bioprocesni sustav za proizvodnju i izdvajanje etanola iz lignoceluloznih sirovina primjenom različitih bioreaktora“ obranila je 2018. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Tončija Rezića i doc. dr. sc. Rolanda Ludwiga te je stekla akademski stupanj doktorice znanosti. Suradnica je na austrijsko-hrvatskom znanstvenom bilateralnom projektu te je u sklopu projekta provela više od godinu dana na znanstvenom usavršavanju u laboratoriju doc. dr. sc. Rolanda Ludwiga na BOKU Sveučilištu u Beču. Svoja znanstvena dostignuća i rezultate prezentirala je na mnogobrojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Za postignute rezultate nagrađena je sa nekoliko nagrada: Potpora Biotehničke zaklade (2015), OeAD stipendija (2016) te Godišnja nagrada Biotehničke zaklade (2017).