DR. SC. MARIN RADOVČIĆ

Uloga enzima RecBCD i drugih nukleaza u CRISPR-Cas naivnoj adaptaciji u bakteriji Escherichia coli

Područje istraživanja mag. Marina Radovčića je bakterijska genetika, preciznije adaptivna imunost bakterije Escherichia coli sustavom CRISPR-Cas protiv strane DNA. Da bi se bakterija mogla zaštiti od napada istom stranom DNA sustavom CRISPR-Cas, potrebno je ugraditi mali dio genetičke informacije strane DNA u posebno mjesto u genomu bakterije, lokus CRISPR. Taj proces ugradnje zove se adaptacija. Cilj istraživanja mag. Marina Radovčića je detaljnije istražiti koji enzimi stanice domaćina pomažu u pripremi supstrata DNA za ugradnju u lokus CRISPR. Za ovo istraživanje potrebno je napraviti veliki broj bakterijskih sojeva mutiranih u različitim genima za enzime koji mogu cijepati DNA (nukleaze), te pripremiti supstrate DNA za biokemijska istraživanja. Očekivani rezultati istraživanja su da se razjasni koji enzimi i na koji način sudjeluju u pripremi ovih fragmenata DNA. Dodatno će se istražiti uloga gena koji bi također mogli utjecati na proces adaptacije, a nisu uključeni u cijepanje DNA već regulaciju sustava CRISPR-Cas. Dobiveni rezultati pomoći će potpunijem razumijevanju sustava CRISPR-Cas što može pomoći njegovoj boljoj optimizaciji za primjenu u genetičkom inženjerstvu. Trenutno se u uređivanju genoma koriste tipovi sustava CRISPR-Cas iz bakterija roda Streptococcus, ali se zbog njihove nepreciznosti istražuju i enzimi drugih sustava CRISPR-Cas iz drugih bakterija pa i E. coli.

Mentor: prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Mag. Marin Radovčić završio je diplomski studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. Nakon završenog studija radio je kao suradnik za farmakovigilanciju za tvrtke Prime Vigilance Ltd. i Bonifarm d.o.o., a od 2016. radi na Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu kao asistent – doktorand financiran od HRZZ. Marin Radovčić je do sada objavio 3 znanstvena rada, a ističe se rad objavljen u 2018. u prestižnom časopisu Nucleic Acids Research na kojem je Marin prvi autor. Za ovaj rad Marin Radovčić je dobio nagrade od Hrvatskog genetičkog društva i nagradu Društva sveučilišnih nastavnika.