DR. SC. MARA ŠIMUNOVIĆ

Roditeljske odrednice učeničkih obrazovnih ishoda u matematici i tehničkoj kulturi

Budući da su danas znanja i vještine u STEM (eng. Science, Technology, Engineering, Mathematics) području ključne za gospodarski napredak, postoji potreba za znanstvenim utvrđivanjem što većeg broja čimbenika koji mogu doprinijeti povećanju motivacije djece i mladih za bavljenjem STEM disciplinama. U okviru svoje doktorske disertacije Mara Šimunović bavi se roditeljskim čimbenicima u ovom području. Svoje doktorsko istraživanje provodi u sklopu projekta „Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: Longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim sposobnostima i interesa za zanimanja”, koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost. S obzirom da istraživanja ukazuju da STEM treba promatrati kao heterogeno područje, u doktorskom se istraživanju uže usmjerila na dvije obrazovne domene koje su značajno različito zastupljene u STEM kurikulumu, ali i u obrazovnim istraživanjima – matematičko i tehničko područje. Cilj istraživanja je ispitati model roditeljskih odrednica učeničkih obrazovnih ishoda u ovim STEM područjima, u periodu osnovne škole. Rezultati istraživanja bi trebali pokazati na koji način različiti roditeljski čimbenici, među kojima su obrazovanje roditelja, roditeljska uvjerenja i specifična roditeljska ponašanja, mogu objasniti razlike u motivaciji, odabirima aktivnosti i postignuću učenika u ovim STEM područjima. Rezultati će također otkriti postoje li razlike u utvrđenim socijalizacijskim mehanizmima kod muške i ženske djece te kod učenika različitih socioekonomskih pozadina. Budući da je rad s roditeljima uvelike zanemaren u obrazovnim mjerama usmjerenim na STEM, dobiveni nalazi mogu poslužiti u kreiranju intervencija koje će uključivati i roditelje, a kojima je cilj povećanje učeničke motivacije, postignuća i uključenosti u STEM područja matematike i tehničkog obrazovanja.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Toni Babarović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Mara Šimunović rođena je 1990. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Na Studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2014. godine. Od 2016. godine zaposlena je u suradničkom zvanju asistenta na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2017. godine. Njezin dosadašnji istraživački rad tiče se prvenstveno psihologije obrazovanja i profesionalnog razvoja te razvojne psihologije. Do sada je sudjelovala u radu tri znanstveno-istraživačka i šest razvojno-tehničkih projekata. Kontinuirano se usavršava u području metodologije društvenih znanosti i složenih statističkih analiza.