DR. SC. LUCIJA NUSKERN KARAICA

Biokemijske i epigenetičke promjene u gljive Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr zaražene virusom Cryphonectria hypovirus 1

Virulentni (žuti) i hipovirulentni-virusom zaraženi izolati gljive C. parasitica (bijeli)

Europski pitomi kesten, gospodarski vrlo značajna vrsta, već desetljećima obolijeva od agresivne bolesti – raka kore pitomoga kestena, čiji je uzročnik unesena invazivna fitopatogena gljiva Cryphonectria parasitica.  Srećom, virus Cryphonectria hypovirus 1 (CHV-1) je prirodni čimbenik biološke kontrole ove bolesti, obzirom da uslijed infekcije ovim virusom dolazi do slabljenja gljive i mogućnosti oporavka stabla kestena. U sklopu ovog projekta istraživane su različite interakcije u sustavu kesten – gljiva – virus, kako u laboratoriju tako i na terenu, s ciljem postizanja što boljih rezultata biološke kontrole u praksi.

U fokusu istraživanja doktorandice L. Nuskern Karaica bilo je pitanje zašto neki virusni sojevi imaju jači a neki slabiji utjecaj na smanjenje virulentnosti gljive, što je vrlo važno za biološku kontrolu. U doktorskom radu naslova „Biokemijske i epigenetičke promjene u gljive Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr zaražene virusom Cryphonectria hypovirus 1“ utvrdila je da infekcija virusom dovodi do oksidacijskog stresa i antioksidacijske obrane zaražene gljive, te do promjena u njezinom epigenomu. Intenzitet promjena svih istraživanih parametara ovisio je o pojedinačnom virusnom soju i gljivi domaćinu, odnosno o njihovoj kombinaciji. To je dovelo do zaključka da nije moguće odabrati jedan virusni soj koji bi bio optimalan za primjenu u biološkoj kontroli raka kestenove kore, već bi trebalo koristiti kombinaciju nekoliko izolata gljive i virusnih sojeva. Oksidacijski stres i promjene epigenoma u gljiva zaraženih mikovirusom da sada nisu istraživani, te je ovo istraživanje značajni znanstveni doprinos u područjima mikologije i virologije.

Mentor: prof. dr. sc. Mirna Ćurković Perica (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Natječajni rok: DOK-2014-06

Kalus – zarasli rak kore; zarastanje stabla je potaknuto virusom CHV-1 koji zaražava patogenu gljivu, uzročnicu bolesti i smanjuje njezinu virulentnost
Mlado stablo sa simptomima raka kore pitomoga kestena

Lucija Nuskern (1988., Zagreb) je titulu magistre struke Znanosti o okolišu stekla 2012. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, s radom iz područja bakteriologije. Na istom fakultetu je doktorirala 2017. godine. Od 2015. je asistentica u Zavodu za mikrobiologiju Biološkog odsjeka PMF-a, gdje je sudjelovala na dva međunarodna i tri domaća znanstvena projekta iz područja mikrobiologije i fitopatologije. Do sada je objavila pet izvornih znanstvenih radova, dva s prvim autorstvom, te je sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i dodatnim edukacijama. Govori tri svjetska jezika. Uz znanost voli ples, prirodnu kozmetiku, dobru knjigu i šetnje prirodom.