KRISTINA HOST

Razvoj algoritma za raspoznavanje akcija sportaša u rukometu

U domeni sporta stvara se velik broj multimedijalnih sadržaja s različitih natjecanja, utakmica ili priprema te postoji velik interes za njihovom analizom kako kod profesionalnih sportaša i trenera tako i kod amaterskih sportaša, djece, rekreativaca, novinara i drugih zainteresiranih.

U profesionalnom sportu analiza multimedijalnih sadržaja danas postaje neophodna, međutim sve je važniji njezin utjecaj i doprinos u razvoju mladih sportaša i rekreativaca, stoga bi razvoj postupaka za automatsko raspoznavanje akcija i aktivnosti sportaša u multimedijalnim sadržajima omogućio učinkovitiju analizu i širu dostupnost takvih rješenja svima koji se žele baviti sportom.

Cilj doktorske disertacije Kristine Host je razviti i implementirati model za raspoznavanje akcija sportaša u rukometu i detektiranje pravilne izvedbe nekih od akcija. Model će služiti za poboljšanje performansi samog sportaša i cijelog tima. Također, u izradi je i baza rukometnih scena podataka za razvoj i testiranje modela dubokog učenja.

Kako bi znanstveno napredovala i usvajala nova znanja iz područja računalnog vida, doktorandica je sudjelovala na međunarodnom skupu ICPRAM 2020 u Valletti, Malta, gdje je izlagala rad „Tracking Handball Players with the DeepSORT Algorithm“. Također je sudjelovala na međunarodnim ljetnim školama EEML 2020, VISUM 2020 i SSIP 2020. Zajedno sa međunarodnim projektnim timom u školama VISUM 2020 i SSIP 2020 izradila je projekte koji su osvojili prvo mjesto u natjecanjima.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos (Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku)

Natječajni rok: DOK-2018-09

Kristina Host rođena je 1995. godine u Rijeci, gdje je završila talijansku osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Diplomirala je 2018. godine na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, na kojem se i zaposlila u suradničkom zvanju asistenta na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” pod vodstvom mentorice izv. prof. dr. sc. Marine Ivašić-Kos te upisala na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Informatika”.