DR. SC. KATARINA LUKŠIĆ

Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u Hrvatskoj

Mladica i cvijet divlje loze

Divlja loza (Vitis vinifera subsp. sylvestris) srodnik je kultivirane loze čija su staništa ugrožena, a genetski potencijal zanemaren. Morfološka i genetska svojstva te uloga divlje loze u formiranju hrvatskog sortimenta vinove loze uvelike su nepoznati. Paralelnim porastom utjecaja klimatskih promjena te genetske erozije vinove loze, istraživanjem divlje loze nastoji se unaprijediti programe oplemenjivanja u pogledu postizanja otpornosti na bolesti kao i očuvanja raznolikosti vinove loze. Sustavna istraživanja populacija divlje loze u Hrvatskoj do sada nisu provođena.

Ciljevi istraživanja su utvrditi genetsku varijabilnost divlje loze, procijeniti mogući doprinos divlje loze u stvaranju nekih autohtonih hrvatskih sorata te utvrditi razlike gospodarski važnih svojstava između divlje i kultivirane loze. Modernim molekularnim tehnikama, mikrosatelitima (SSR) i računalnim programima rekonstruirat će se roditeljstvo divlje loze te procijeniti protok gena između divlje i kultivirane loze.

Istraživanje divlje loze provodi se na 7 prirodnih lokaliteta divlje loze, kolekciji F1 sjemenjaka divlje loze te ex situ kolekciji kultivirane loze Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Morfološka identifikacija vrši se putem OIV (Organisation Internationale de la vigne et du vin) deskriptora, a genetska putem 20 SSR markera i specifičnih SSR markera za: otpornost na gljivične bolesti, spol cvijeta te kloroplastnih SSR markera.

Ovim istraživanjem utvrdit će se genotipska struktura i raznolikost hrvatskih populacija divlje loze. Predstavit će se podaci o vrijednosti gospodarski važnih svojstava divlje loze koji bi mogli biti važni za stvaranje novih sorata. Očekuje se utvrditi morfološka i molekularna svojstva za identifikaciju u svrhu učinkovitog upravljanja genetskim resursima i zaštite biološke raznolikosti divlje loze. 

Mentor: doc. dr. sc. Goran Zdunić (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Leaf disk metoda
Sjemenjaci divlje loze

Katarina Lukšić, mag. ing. agr. doktorandica je na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu u okviru projekta „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” Hrvatske zaklade za znanost. Tema doktorskog rada: Morfološka i genetska raznolikosti divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris) u Hrvatskoj, pod dvojnim je mentorstvom profesora s Agronomskog fakulteta prof. dr. sc. Ivana Pejića te doc. dr. sc. Gorana Zdunića s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Usavršavanje iz područja genetike vinove loze doktorandica je ostvarila posjetom Julius Kuhn Institutu u Njemačkoj te Sveučilištu Reading u Ujedinjenom Kraljevstvu u okviru stipendije British Scholarship Trust. Koautor je nekoliko znanstvenih radova.

Uzorkovanje divlje loze
Izolacija DNA divlje loze