DR. SC. JOSIP MIHALJEVIĆ

Konceptualni okvir igrifikacije hrvatskoga mrežnoga rječnika

Doktorand Josip Mihaljević radi na istraživačkome projektu HRZZ-a Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (IP 2016-06-2141). Mentorica doktoranda voditeljica je projekta dr. sc. Lana Hudeček. Cilj je doktoranda izraditi konceptualni okvir igrifikacije e-rječnika s obzirom na njegovu vrstu i korisnike. Doktorand je proučio i analizirao elemente igrifikacije zastupljene u hrvatskim i stranim leksikografskim e-izdanjima, što je uključilo analizu različitih mrežnih stranica leksikografskih izdanja, izdvajanje igara (pamtilice, križaljke, slagalice, kvizovi itd.) i prisutnih igrifikacijskih elemenata (bodovanje, natjecanje među igračima, razine itd.). Ta se analiza nalazi u radu predanom za konferenciju INFuture 2019. Podatci dobiveni analizom služe oblikovanju igara s određenim elementima igrifikacije prikladnih za određene korisnike rječnika. Učinkovitost igara izrađenih za strance koji uče hrvatski kao ini jezik, istražit će se u skupini studenata Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik (Croaticum). Pokušat će se dokazati hipoteza da studenti koji se služe igrificiranim sadržajima, postižu statistički značajno bolje rezultate na testu usvajanja vokabulara od studenata koji se ne služe igrificiranim sadržajima. Istraživanje će se provesti u eksperimentalnoj i kontrolnoj skupini. S kontrolnom će se skupinom raditi klasičnom metodom poučavanja, a s eksperimentalnom skupinom s igrificiranim sadržajima. Na kraju sata testirat će se znanje obiju skupina. Dva tjedna nakon provedbe prvoga testiranja provest će se odgođeni posttest kako bi se provjerilo zadržavanje vokabulara. Svi prikupljeni podatci upotrijebit će se isključivo u svrhu poboljšanja istraživanja i igara. Izrađene igre bit će javno dostupne na stranicama Mrežnika te će elementi konceptualnoga okvira igrifikacije biti primjenjivi i na druga e-leksikografska izdanja.

Mentor: dr. sc. Lana Hudeček (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Josip Mihaljević rođen je 1992. u Zagrebu. U Zagrebu je završio Klasičnu gimnaziju i studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskome fakultetu. Diplomirao je 2016. s prosjekom 4,87. Iste godine upisao je doktorski studij na Odsjeku na informacijske i komunikacijske znanosti te se zaposlio kao nastavnik informatike u Školi za medicinske sestre Vrapče. Kao doktorand dobio je 2017. stipendiju Grada Zagreba za uspjeh na studiju i objavljene radove te položio stručni ispit za nastavnika informatike. Od 1. rujna 2018. zaposlen je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao doktorand na istraživačkome projektu HRZZ-a Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Objavio je niz znanstvenih, stručnih i znanstveno-popularnih radova (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=370025&print=true).