DR. SC. JOSIP KARUC

Kvaliteta obrazaca pokreta u različitih skupina urbanih adolescenata

Važnost kvalitete osnovnih obrazaca pokreta u populaciji adolescenata tema je doktorandova istraživanja. Josip se u svojem radu primarno fokusira na utvrđivanju relacija između kvalitete obrazaca pokreta i statusa uhranjenosti, razine tjelesne aktivnosti te učestalosti ozljeđivanja kod adolescenata.

Kvaliteta obrazaca pokreta fundamentalno je bitna za optimalnu funkciju i zdravlje lokomotornog sustava, a procjenjuje se putem dijagnostičkog instrumenta za procjenu funkcionalnog pokreta (FMS™). U sklopu disertacije bit će objavljena tri znanstvena rada kojima su primarni ciljevi: (1) utvrditi postoje li razlike u FP između adolescenata koji pate od prekomjerne tjelesne težine i normalno uhranjenih adolescenata; (2) utvrditi povezanost između FP-a i razine tjelesne aktivnosti; te (3) ustanoviti prediktivnu vrijednost dijagnostičkog instrumenta FMS™ za pojavu ozlijede u jednogodišnjem razdoblju korištenjem metoda umjetne inteligencije i strojnog učenja. Do ovog časa je, u sklopu disertacije, objavio članak pod naslovom Movement quality in adolescence depends on the level and type of physical activity u eminentnom časopisu Physical Therapy in Sport, dok su ostale dvije studije u postupku recenzije.

Analiziranjem prediktivne vrijednosti FMSTM dijagnostičkog instrumenta putem metoda umjetne inteligencije u prepoznavanju rizika ozljeđivanja ispitat će se vrijednost uvođenja takvih testiranja u redoviti školski program. Nadalje, opisivanjem povezanosti između kvalitete pokreta i razine tjelesne aktivnosti te statusa uhranjenosti, ova će disertacija ukazati na rizične grupe na koje treba usmjeriti napore u svrhu korekcije disfunkcionalnih obrazaca pokreta te posljedično u prevenciji ozljeda i posturalnih deficita kod adolescenata

Mentor: doc. dr. sc. Maroje Sorić, dr. med. (Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Josip Karuc završio je integrirani preddiplomski i diplomski studij kineziologije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 2016. godine. Od 2018. godine zaposlen je na mjestu doktoranda u Laboratoriju za mjerenje i praćenje tjelesne aktivnosti na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegovi trenutni znanstveni interesi usmjereni su na istraživanje različitih čimbenika koji su povezani s promjenama razine tjelesne aktivnosti za vrijeme COVID-19 pandemije. Crtanjem i planinarenjem se bavi iz hobija, a slobodno vrijeme ispunjava čitajući i uživajući u raznim sportskim aktivnostima.