DR. SC. JERKO HRABAR

Osobitosti upalnog odgovora dupina kao krajnjeg i štakora kao slučajnog domaćina na infekciju Anisakis spp. nametnicima

U svojem doktoratu Jerko Hrabar je istražio histopatološku i molekularnu osnovu imunosnog odgovora krajnjeg (morski sisavci) i modela slučajnog (štakor) domaćina pri infekciji zoonotičnim oblićem Anisakis pegreffii. Histopatološke promjene je okarakterizirao klasičnom histopatološkom analizom i imunofluorescencijom koristeći niz imunosnih biljega te, transmisijskom elektronskom mikroskopijom. U cilju prikaza interakcije između nametnika i imunosnog odgovora domaćina, izmjerio je ekspresiju odabranih upalnih biljega i miRNA u zaraženim tkivima tijekom vremena u in vivo pokusnoj infekciji štakora, te ukupnu količinu metilirane DNA s ciljem istraživanja kancerogenog potencijala infektivne ličinke oblića. Dokazao je da kronične promjene sluznice probavila krajnjeg domaćina s izraženom imunopatologijom ne vode nastanku novotvorina, dok je u slučajnom domaćinu izražen snažan lokalni upalni odgovor okarakteriziran neutrofilnim i makrofagnim infiltratom i značajnom ekspresijom proupalnih citokina interleukina-1 beta i interleukina-6. S obzirom na kinetiku ekspresije citokina u zaraženim tkivima, razvidan je očekivani rani razvoj TH1 odgovora, kasnije polariziranog u smjeru TH2 odgovora, tipičnog za višestanične nametnike. Izražena ekspresija miRNA upućuje na moguću ranu ulogu u regulaciji imunosnog odgovora, dok statistički neznačajna promjena u metilaciji ukupne DNA ne isključuje mogućnost promjena u metilaciji određenih gena. Ovakav holistički pristup istraživanja oštećenja nastao infekcijom ličinke A. pegreffii omogućio je detaljnu usporedbu patogeneze anisakijaze u evolucijski bliskom (morski sisavci) s evolucijski udaljenim (štakor) domaćinom, otkrivajući moguće biljege značajne tijekom razvoja bolesti u čovjeka.

Mentorica: prof. dr. sc. Ivona Mladineo (Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Jerko je diplomirao kao Magistar biologije i ekologije mora na Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu, 2013. godine, a doktorirao 2019. godine na doktorskom studiju Translacijska istraživanja u biomedicini (TRIBE) na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu. Na Institutu za oceanografiju i ribarstvo zapošljava se kao stručni suradnik u okviru European Social Fund projekta BIOAQUA (Probiotici u akvakulturi – ekološki održiva profilaksa), a od 2015. godine kao HRZZ doktorand na projektu HRZZ AnGEl (Anisakis spp. Genomic Epidemiology). Aktivno sudjeluje na projektima H2020 ParaFishControl (Advanced tools and research strategies for parasite control in European farmed fish), Interreg Italija-Hrvatska AdriAquaNet (Enchancing Innovation and Sustainability in Adriatic Aquaculture) i HRZZ AnisCar (Anisakis kao kancerogen: Izazov rušenja Lancetovog mita ili otkrivanje prave istine). Nagrađen je Rektorovom nagradom i stipendijom European Association of Fish Pathologists (EAFP) u okviru programa Small Grants Scheme. Jerkova bibliografija nalazi se na poveznici: https://www.researchgate.net/profile/Jerko_Hrabar