DR. SC. IDA LINIĆ

Uloga specijaliziranih metabolita u odgovoru kupusnjača (Brassicaceae) na solni stres

Ida Linić zaposlena je kao HRZZ doktorandica u Laboratoriju za kemijsku biologiju na Institutu Ruđer Bošković od 2016. god. Radi  na HRZZ projektu IP-2014-09-4359 „Fitohormoni u abiotskom stresu kupusnjača: mehanizmi tolerancije i primjena (PhytoBraCro)“ (voditeljica dr. sc. Branka Salopek Sondi). U okviru projekta Ida se bavi istraživanjem uloge specijaliziranih metabolita u prilagodbi biljaka iz porodice kupusnjača na povećani salinitet, jedan od abiotskih stresnih faktora koji se javljaju kao posljedica klimatskih promjena. Svoje dosadašnje rezultate Ida je predstavila na tri konferencije te je s kolegama publicirala rad: Linić I, Šamec D, Grúz J, Vujčić Bok V, Strnad M, Salopek Sondi B (2019) Involvement of Phenolic Acids in Short-Term Adaptation to Salinity Stress is Species-Specific among Brassicaceae. Plants 8 (6), 155.

Dosadašnjim istraživanjima došla je do spoznaja da neki od specijaliziranih metabolita kao što su npr. fenolne kiseline sudjeluju u adaptaciji biljaka na solni stres. Vrste koje sadrže veće količine fenolnih kiselina kao npr. raštika pokazale su veću otpornost na stresne uvjete. Usavršavala se u okviru Erasmus+ programa u  Palacký University, Olomouc, Republika Češka u analitici fenolnih kiselina. Nakon dobivenih rezultata u Češkoj i utvrđivanja zastupljenosti pojedinih fenolnih kiselina u kupusnjača izloženih solnom stresu, preko iste Erasmus+ stipendije boravila je u CEBAS-CSIC (El Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura) centru Murcia, Španjolska gdje je provela analizu specifičnih gena i enzima fenilpropanoidnog biosintetskog puta, koji je ključan u sintezi već spomenutih fenolnih kiselina. U rujnu 2019. Ida je obranila temu doktorske disertacije pod naslovom „Uloga specijaliziranih metabolita u odgovoru kupusnjača (Brassicaceae) na solni stres“.

Mentor: dr. sc. Branka Salopek Sondi (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Ida Linić diplomirala je Molekularnu biotehnologiju na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija odradila je stručno osposobljavanje te je potom postala suradnica na projektu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Radila je kao Stručni suradnik na Odsjeku za zajedničke analitičke tehnike NZZJZ PGŽ. Od 2016. zaposlena je kao asistentica (doktorandica) u okviru HRZZ projekta na Institutu Ruđer Bošković u Laboratoriju za kemijsku biologiju pri Zavodu za molekularnu biologiju. Područje njenog istraživačkog interesa podrazumijeva ispitivanje uloge specijaliziranih metabolita u prilagodbi biljaka iz porodice kupusnjača na povećani salinitet. Usavršava se i aktivno izlaže na znanstvenim skupovima u matičnoj zemlji i inozemstvu.