DR. SC. HRVOJE ŠTIMAC

Projektiranje i karakterizacija višeprolaznih elektrooptičkih sklopova za širokopojasno mjerenje napona u elektromagnetski zagađenoj okolini

Doktorand radi na zadacima u sklopu projekta Napredna metodologija projektiranja prekidačkih istosmjernih pretvornika (AdvaDCDC), financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). Cilj projekta je razvoj mjernog sustava i metodologije za karakterizaciju i ispitivanje visokonaponskih i visokofrekvencijskih prekidačkih istosmjernih pretvornika temeljenih na galij-nitrid (GaN) i silicij-kabrid (SiC) tranzistorskim sklopkama. Zadaci doktoranda vezani su uz mjerenje i karakterizaciju blokova i podsklopova integriranog prekidačkog istosmjernog pretvornika, mjerenja i testiranje sustava za karakterizaciju zavojnica za velike snage, modeliranje tiskane pločice i pakiranja integriranih sklopova, te sustav za ispitivanje karakteristika GaN i SiC tranzistora u prekidačkim primjenama. U sklopu istraživanja razvijen je sklopovski model kondenzatora, na temelju rezultata karakterizacije. Model ima primjenu u metodi modeliranja zračenja prekidačkih pretvornika koristeći topologiju tiskane pločice. Doprinos istraživanja vezanog uz sustav za preciznu karakterizaciju zavojnica za velike snage u prekidačkim istosmjernim pretvornicima je razvijena mjerna metoda i izmjerene karakteristike zavojnica. Izmjerene karakteristike zavojnica koriste se u razvijenoj numeričkoj proceduri za određivanje gubitaka snage na temelju izmjerenih impedancijskih parametara. Najznačajniji doprinos istraživanja doktoranda vezan je uz razvoj i projektiranje strujne i diferencijske naponske sonde za mjerenje karakteristika integriranog prekidačkog istosmjernog pretvornika. U sklopu istraživanja projektiran je i implementiran mjerni sustav za ispitivanje karakteristika GaN i SiC tranzistora korištenih u prekidačkim istosmjernim pretvornicima. Rezultat istraživanja je razvijena mjerna metoda za ispitivanje GaN i SiC tranzistora, koja koristi projektirani mjerni sustav. Razvijeni izolirani sustav za mjerenje napona ima potencijal za širu primjenu u području elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i elektrostatskih izboja (ESD).

Mentor: prof. dr. sc. Adrijan Barić (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva)

Natječajni rok: DOK-2015-10)

Hrvoje Štimac rođen je u Zagrebu 1988. godine. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine, s titulom magistar inženjer informacijske i komunikacijske tehnologije. Zaposlen je kao zavodski suradnik i asistent na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva od 2014. godine. Doktorski studij iz elektrotehnike upisao je 2015. godine na istom fakultetu. Njegovo područje istraživanja uključuje radiofrekvencijski dizajn i modeliranje mikrovalnih struktura i komponenta, s naglaskom na dizajn i karakterizaciju širokopojasnih elektrooptičkih sustava za mjerenje napona i struje, s primjenom u području elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) i elektrostatskih izboja (ESD).