DR. SC. VLATKO GALIĆ

Učinci abiotičkog stresa na agronomska svojstva kukuruza

Dr. sc. Vlatko Galić bavi se istraživanjem učinaka abiotičkog stresa na agronomska svojstva kukuruza u kontekstu genetike i fiziologije. U svom radu nastoji statističkim modelima odrediti utjecaj fizioloških promjena tokom vegetacijske sezone na konačna svojstva od interesa. Na projektu HRZZ „Genetika i fiziologija tolerancije na višestruki stres kod kukuruza“ istraživao je genetičku povezanost parametara učinkovitosti fotosustava II i prinosa zrna u različitim scenarijima okolišnih uvjeta. Na temelju ostvarenih rezultata, obranio je doktorsku disertaciju 16. ožujka 2018., te objavio nekoliko radova, od kojih jedan u prvom kvartilu WoS (https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00566). TrenutAČno je zaposlen kao poslijedoktorand na Poljoprivrednom institutu Osijek i sudjeluje u provedbi većeg broja in-house projekata, te planira prijavu na novi natječaj HRZZ za Uspostavne projekte kao voditelj projekta. Fokusiran je na pronalaženje suradnika iz područja računalnih znanosti, te izradu dinamičkih statističkih modela rasta biljaka s ciljem precizne identifikacije poželjnih potomstava u križancima kukuruza. Rezultati ostvareni kroz njegov rad imaju primjenu u predviđanju reakcije biljaka na promjene u okolišnim uvjetima što rezultira povećanim razumijevanjem načina na koji se biljke prilagođavaju okolinama i preciznoj identifikaciji poželjnih potomstava prilagodljivih na klimatske promjene.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Domagoj Šimić (Poljoprivredni institut Osijek)

Natječajni rok: DOK-2014-06

Diplomirao je 2014. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, smjer Bilinogojstvo – Ishrana bilja i tloznanstvo. Od siječnja 2015. godine zaposlen je na Poljoprivrednom institutu Osijek, na Odjelu za oplemenjivanje i genetiku kukuruza kao doktorand na projektu Hrvatske zaklade za znanost. Doktorirao je 2018. godine na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na doktorskom studiju Molekularne bioznanosti. Znanstveni interesi su mu primjena novih statističkih metoda u oplemenjivanju kukuruza, modeliranje biljne proizvodnje, genotipizacija i biljni genetički izvori. Sudjelovao je u provedbi dva znanstvena projekta kao doktorand i suradnik.