DR. SC. NIKOLINA NEKIĆ

Samouređene kvantne točke Ge/Si jezgra/ljuska u aluminskoj matrici s primjenom u fotoelektričnoj konverziji

Shematski prikaz postupka izrade Ge/Si jezgra/ljuska kvantnih točaka u Al2O3 matricI

Tijekom projekta opisan je proces postizanja jezgra/ljuska kvantnih točaka u aluminskoj matrici te detaljna strukturna karakterizacija tih materijala. Postignuto samouređenje takvih nanočestica važan je rezultat, jer daje jednostavan recept za dobivanje uređenih rešetki nanočestica. Istražen je efekt kvantnog zatočenja za različite veličine jezgre i debljine ljuske. Proizvedene su nanočestice koje se razlikuju po veličini jezgre i ljuske te međusobnoj udaljenosti pa zbog toga pokazuju drugačija optička i električna svojstva. Počevši od toga, ovaj rad je baziran na istraživanju utjecaja parametara depozicije na strukturu i uređenje kvantnih točaka, te utjecaja strukture na ostala svojstva važna za primjenu, kao što su apsorpcija, električni transport i fotostruja.

Postignuti rezultati omogućuju daljnje istraživanje u više smjerova: proučavanje formacije kvantnih točaka u matricama od silicij karbida i silicij nitrida, te daljnje istraživanje materijala s Ge/Si kvantnim točkama u aluminskoj matrici za tankoslojne fotodetektore i fotonaponske ćelije.

Mentor: dr. sc. Maja Mičetić (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2014-06

GISAXS (grazing incidence small angle x-ray scattering) mjerenja strukture materijala sa Ge/Si jegra/ljuska kvantnim točkama. Slika predstavlja mjerenja i simulacije (u isječcima) za razne debljine Si ljuske.

Nikolina Nekić rođena je 25. 01. 1991 u Zagrebu. U Osijeku je završila osnovnu školu i III. Gimnaziju. Magistrira fiziku, istraživački smjer, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine. Početkom 2015. godine zapošljava se u Laboratoriju za tanke filmove na Institutu Ruđer Bošković, te uspješno doktorira u prosincu 2018. godine. Tijekom izrade doktorske disertacije sudjeluje u radu više znanstvenih projekata te prezentira rezultate rada na 5 znanstvenih skupova i 3 škole. Nikolina je koautor 6 izvrsnih znanstvenih radova, na temelju kojih je dobila Godišnju nagradu Instituta Ruđer Bošković za najbolji znanstveni rad, te je održala pozvano predavanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji. Osim znanstvenog rada, sudjeluje u održavanju nastave na Fizičkom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu, te u aktivnostima popularizacije znanosti (Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković). Od 2019 zapošljava se u tvrtci Ericsson Nikola Tesla d.d.