DR. SC. MLADENA GLAVAŠ

Endiinski spojevi u višekomponentnim reakcijama

Ciklički peptidi čine gotovo 50 % makrocikličkih lijekova prisutnih na tržištu danas. Istraživanja u medicinskoj kemiji i kemijskoj biologiji ukazuju upravo na makrocikličke spojeve kao dobre kandidate za ciljanje zahtjevnih bioloških meta, kao što su protein-protein interakcije. Od posebnog su interesa makrociklički spojevi koji u svojoj strukturi nose elemente biološki aktivnih prirodnih spojeva. Stoga je razvoj metodologije za pripravu biblioteka makrocikličkih spojeva od velikog interesa, kako za akademsku zajednicu tako i za farmaceutsku industriju.

U okviru svoje doktorske disertacije, Mladena je izučavala pristup sintezi makrocikličkih spojeva s endiinskim motivom primjenom višekomponentNih reakcija. Endiinsku strukturu nalazimo u nizu prirodnih spojeva izoliranih iz mikroorganizama s jakom antibakterijskom i antitumorskom aktivnošću. Višekomponentne reakcije omogućuju pripravu složenih spojeva iz jednostavnih polaznih komponenti u jednom reakcijskom stupnju. Mladena u svom radu primjenjuje metodologiju organske sinteze i uspješno je razvila i optimirala put prema hibridnim endiin-peptid makrocikličkim strukturama. Ove strukture mogu se koristiti kao elementi koji oponašaju sekundarnu strukturu peptida te za izučavanje interakcije s biomolekulama

Mentor: dr. sc. Ivanka Jerić (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Mladena Glavaš diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. Od 2016. godine radi kao asistent-doktorand na Institutu Ruđer Bošković, a iste godine upisuje i Doktorski studij kemije, na kojem je doktorirala 2020. godine. Mladena je do sada objavila dva originalna znanstvena rada i svoje rezultate prezentirala na osam međunarodnim i domaćih konferencija i škola. Osim toga, Mladena je aktivno uključena u edukaciju budućih znanstvenika, pa je tako 2019. godine bila voditeljica projekta “Mimicking Nature in a Chemistry lab” na međunarodnoj Ljetnoj školi znanosti koja se održava u Požegi. Mladena je vrijedna i odlično organizirana, zaljubljenik u prirodu, sport, putovanja i španjolski jezik.