DR. SC. MILJENKO BUJANIĆ

Raznolikost gena glavnoga sustava tkivne podudarnosti (MHC) običnoga jelena u odnosu na invaziju metiljem

Parazitološka pretraga jetre jelena

Miljenko Bujanić je kao doktorand istraživao raznolikost gena glavnoga sustava tkivne podudarnosti (MHC) jelena običnoga u odnosu na invaziju metiljem Fascioloides magna i na tu je temu izradio svoju disertaciju. Riječ je o genima koji su odgovorni za imunosni odgovor organizma s obzirom da daju upute za sintezu molekula odgovornih za prezentaciju antigena obrambenom sustavu nositelja. Fascioloides magna je veliki američki jetreni metilj koji je pred više od 150 godina unesen iz Amerike u Europu, dok je u Hrvatskoj prisutan posljednjih dvadeset godina. Dok je kod srne obične jedan metilj dovoljan za smrtni ishod, jelen obični se uspio u određenoj mjeri prilagoditi na suživot s metiljem. Kako je fascioloidoza nezavičajna bolest, na području gdje metilj nije prisutan u okolišu postoji negativna populacija, dok je na području gdje je metilj stalno prisutan u okolišu populacija pozitivna te na taj način u potpuno prirodnim uvjetima moguće imati pokusnu i kontrolnu skupinu. S obzirom da je odnos između nositelja i parazita dinamičan proces gdje dolazi do međusobnih prilagodbi i promjena, postavlja se pitanje da li je jelen obični uspio modificirati svoj imunosni odgovor na invaziju metiljem. U svome doktoratu Bujanić prikazuje naznake te modifikacije, gdje je utvrdio pojavu alela DRB_ref01 isključivo kod grla pozitivnih na fascioloidozu, dok se alel DRB_ref06 javlja također samo u nizinskom staništu, ali u jelena s blažom invazijom. Dosad nije bilo istraživanja o raznolikosti MHC gena kod jelena običnoga u Hrvatskoj, ali ni istraživanja njihovog odnosa prema invaziji metiljem Fascioloides magna u svijetu, stoga ovo predstavlja prvo takvo istraživanje.

Mentor: prof. dr. sc. Dean Konjević (Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2014-06

Veliki američki jetreni metilj (Fascioloides magna)

Miljenko Bujanić rođen je 22. 10. 1988. u Čakovcu. Diplomirao je 2014. i doktorirao 2019. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija dobitnik je šest Dekanovih nagrada za najboljeg studenta te jedne Dekanove nagrade za studentski znanstveni rad. Od 2014. radi kao tehnolog u mesnoj industriji Vajda d.d., a 2015. se zapošljava na Veterinarskom fakultetu kao doktorand na projektu HRZZ, odnosno 2019. kao poslijedoktorand. Koautor je 5 znanstvenih radova objavljenih u CC časopisima, 12 radova objavljenih u ostalim časopisima te 37 radova predstavljenih na međunarodnim kongresima. Komentor je studentskom radu nagrađenom Rektorovom nagradom.