DR. SC. KSENIJA BOŽINOVIĆ

Otkrivanje specifičnih epigenetičkih biljega u papiloma virusom pozitivnim tumorima pločastog epitela glave i vrata

Karcinom pločastog epitela glave i vrata (engl. Head and Neck Squamous Cell Carcinoma, HNSCC) po učestalosti je šesta najčešća zloćudna bolest širom svijeta s 5-godišnjim preživljenjem od samo 40-50%. S obzirom na prisutnost papiloma virusa čovjeka (engl. Human Papilloma Virus, HPV), HNSCC dijelimo u dvije skupine: pozitivne na HPV i HPV-negativne HNSC. Iako se ove dvije skupine etiološki razlikuju, tretman liječenja je trenutačno isti. Cilj ovog istraživanja bio je pronaći osjetljivije i specifične biljege, kako bi se terapija prilagodila određenoj skupini oboljelih te unaprijedile dijagnostičke, prognostičke i terapeutske metode. Istraživanja na epigenetičkim promjenama u tumorima kao što su metiliranje DNA te izražaj miRNA, predstavljaju adekvatan odabir takvih specifičnih bioloških biljega. Napravljena je analiza metiliranja cijelog genoma i profiliranje miRNA u svježim uzorcima tumora na homogenoj populaciji i patološki dobro definiranim karcinomima. Analizirano je metiliranje DNA u cijelom genomu (WGM), koristeći mikročipove (microarray), a podaci profiliranja metiliranosti DNA potvrđeni su metodom pirosekvenciranja. MiRNA profiliranje je provedeno tehnologijom sekvenciranja sljedeće generacije (NGS) metode, dok su podaci validirani pomoću kvantitativne reverzno-prepisane lančane reakcije polimerazom (qRT-PCR). Nadalje, provedena je temeljita analiza preživljavanja pomoću svježih i arhivskih uzoraka uklopljenih u parafin orofaringealnog tumora i tumora usne šupljine kako bi se dobila jasnija slika razvoja bolesti u Hrvatskoj i sličnim populacijama. Dobiveni rezultati detaljno su opisani u doktorskoj disertaciji i objavljeni u znanstvenim publikacijama.

Mentor: dr. sc. Magdalena Grce (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2014-06

Ksenija Božinović, rođena 6.12.1985. u Slavonskom Brodu, studirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2010. diplomirala je biologiju i kemiju, a 2012. molekularnu biologiju. Izradila je magistarski rad „Biološka svojstva mezenhimskih matičnih stanica uzgojenih in vitro u mediju s različitim sadržajem lizata ljudskih trombocita“ na KBC-u Zagreb, pod mentorstvom dr. sc. Mirne Golemović. Od 2012. do 2014. istraživala je leukemije pod vodstvom dr. sc. Srđana Verstovšeka (USA). 2015. započinje doktorski studij na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te izrađuje doktorsku disertaciju na Institutu Ruđer Bošković (IRB) pod mentorstvom dr. sc. Magdalene Grce i dr. sc. Ivana Sabola i to u sklopu HRZZ projekta “Epigenetske promjene karcinoma pločastih stanica glave i vrata Epic HNSCC”. Trenutačno je na poslijedoktorskom usavršavanju na Zavodu za molekularnu biologiju, IRB pod vodstvom dr.sc. Dragomire Majhen.