DR. SC. JURAJ BALIĆ

Lička krajiška pješačka pukovnija u razdoblju od 1736. do 1809. godine

Doktorand Juraj Balić je u sklopu projekta „Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.” sudjelovao u pripremi i izvođenju radionica njemačke paleografije, kojima je za cilj bilo osposobiti volontere za čitanje tekstova pisanih njemačkom goticom i unošenje relevantnih podataka iz vojnih tablica (Standes Tabellen, Muster Listen, Monat Tabellen) krajiških pukovnija u Excel tablice. Podatci su se potom iz Excel tablica unosili u online bazu podataka koja omogućava široj javnosti uvid u razne karakteristike vojničkog života krajišnika s područja Hrvatsko-slavonske vojne krajine u 18. i 19. stoljeću. Doktorand je također fotografirao arhivsku građu, potom ju transkribirao i unosio podatke u Excel tablice. Osim toga, sudjelovao je na međunarodnim znanstvenim konferencijama i pisao znanstvene članke s temama vezanim uz vojnu povijest ranog novog vijeka. Tijekom projekta napisao je i uspješno obranio doktorski rad pod naslovom Lička krajiška pješačka pukovnija u razdoblju od 1736. do 1809. godine. Na primjeru krajišnika s područja Ličke pukovnije doktorand se bavio pitanjem je li vojna profesija predstavljala korist ili opterećenje za krajišnike. Analiza životnih uvjeta i ratnog iskustva jedne specifične krajiške skupine poslužila je za usporedbu s drugim krajiškim skupinama i općenito vojnicima u 18. stoljeću, što je poslužilo za stvaranje slike o raznim obilježjima vojničkog života u navedenom stoljeću.

Mentor: dr. sc. Alexander Buczynski (Hrvatski institut za povijest)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Juraj Balić rođen je 1986. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu, a potom Klasičnu gimnaziju. Godine 2004. upisao je jednopredmetni dodiplomski studij povijesti na Odsjeku za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 2010. godine i stekao zvanje profesora povijesti (srednja ocjena studija 4,574). Godine 2015. završio je jednogodišnji MA studij Comparative History of Central, Eastern and Southeastern Europe (1500-2000) na Odsjeku za povijest Central European Universityja (CEU) u Budimpešti. Od 2015. do 2019. godine bio je član znanstvenog projekta Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918., a od kraja 2016. godine zaposlen je na mjestu asistenta na Hrvatskom institutu za povijest. Svoj doktorski rad obranio je u srpnju 2019. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.