DR. SC. IRIS ŽUNIĆ IŠASEGI, DR. MED.

Analiza mikrostrukture prolaznih fetalnih zona i segmenata bijele tvari ljudskoga mozga histološkim metodama i magnetskom rezonancijom

Razvoj aksonskih puteva složen je proces koji se događa u određenim prostorno-vremenskim okvirima, točnije u prolaznim fetalnim zonama i segmentima bijele tvari (prema Von Monakowu). Moj rad sadrži analizu histoloških preparata ljudskoga mozga u kasnom fetalnom, perinatalnom i ranom postnatalnom razdoblju  obrađenih različitim histološkim i imunohistokemijskim metodama i kvalitativnu analiza MR-a in utero, in vitro MR-a, te in vivo MR slikovnih prikaza nedonoščadi u dvije vremenske točke- u periodu oko rođenja i korigiranoj terminskoj dobi. U kvantitativnom dijelu studije izmjerene su vrijednosti frakcijske anizotropije (FA) i difuzijskog koeficijenta (ADC) u segmentima I- IV kako bi se prikazala dinamika maturacije segmenata, ali isto tako i potencijal navedenih parametara kao markera perinatalnih lezija. Histološki rezultati prikazuju sustav sagittal strata kao kompleksnu arhitekturu komisuralnih, projekcijskih i asocijativnih puteva koji se na MR prikazu razlikuje u nedonoščadi u korigiranoj terminskoj dobi u odnosu na terminsku novorođenčad. FA prati histološki razvoj segmenata što ga čini dobrim pokazateljom maturacije. Rezultati mog doktorskog rada, odnosno korelacija histologije i MR slikovnog prikaza mozga služi nam za bolje razumijevanje perinatalnih lezija i interpretaciju neuromotoričkih i neurokognitivnih odstupanja u nedonoščadi.

Mentor: akademik Ivica Kostović (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Rođena sam u Zadru 30. 11. 1989. 2014. godine diplomirala sam s odličnim uspjehom na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tijekom fakultetskog obrazovanja dodjeljene su mi dvije Dekanove nagrade: 2010. godine za najbolji znanstveni rad, te 2012. godine za izvanredan uspjeh na četvrtoj godini studija. 2015. godine upisujem postdiplomski znanstveni studij iz Neuroznanosti Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom akademika Ivice Kostovića te aktivno sudjelujem u provedbi HRZZ projekta „Subplate zona ljudskoga mozga- neriješeni problemi” akademika Ivice Kostovića. U rujnu 2019. godine sam obranila svoju doktorsku disertaciju. Do listopada 2019. godine autor i koautor sam pet znanstvenih radova u WoS/Scopus bazi, devet sažetaka na skupovima te poglavlja u knjizi. U braku sam i imam kćerku Iskru.