DR. SC. DOMAGOJ NAKIĆ

Primjena muljeva s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u betonskoj industriji

Zbrinjavanje mulja koji se kao nusprodukt generira na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aktualan je problem u Hrvatskoj i svijetu jer se radi o skupom i ekološki osjetljivom postupku koji je potrebno provesti poštujući zakonsku regulativu te načela zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. Kao prihvatljivo rješenje ističe se termička obrada mulja uz korištenje nastalog nusprodukta (pepela) u građevinskoj industriji koja je značajan potrošač prirodnih resursa, a beton najčešće korišten umjetni material pa se u ovom području nalaze najveće mogućnosti korištenja dobivenog pepela. Glavni cilj bio je ispitati mogućnosti korištenja mulja s UPOV-a u inovativnim betonskim proizvodima, čime bi se zaokružio cjeloviti proces pročišćavanja otpadnih voda u cilju razvoja kružnog gospodarstva i održivog gospodarenja otpadom. U ovisnosti o temperaturi spaljivanja mulja, kemijskom sastavu, fizikalnim karakteristikama generiranog pepela i naznakama pucolanskih svojstava, istraživana je mogućnost njegova korištenja kao zamjene za dio cementa u betonu i mortu.

Prednosti postupka su, uz rješavanje problema zbrinjavanja mulja, dodatne koristi za okoliš kroz smanjenje korištenja sirovina iz prirode i emisija stakleničkih plinova povezanih s proizvodnjom cementa te eliminiranje potrebe odlaganja pepela na odlagalištima neopasnog otpada. Provedena ispitivanja pridonose optimizaciji procesa obrade mulja u slučaju njegova spaljivanja i korištenja pepela u betonskoj industriji. Praktični značaj radu dan je i kroz provedeni pilot-projekt, kao i analizu mogućnosti primjene rezultata provedenog istraživanja u praksi.

Metodologija je direktno primjenjiva i na muljeve s drugih UPOV-a, a slično je moguće primijeniti i na druge vrste otpada koji se planira zbrinuti zamjenjujući dio originalnih sirovina u betonskoj industriji.

Mentor: doc. dr. sc. Dražen Vouk (Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2014-10

Postupak spaljivanja mulja u laboratoriju
Problemi prilikom spaljivanja mulja

Domagoj Nakić je doktor znanosti iz područja građevinarstva, smjer hidrotehnika s preko 7 godina radnog iskustva.  Ima položen stručni ispit te te je upisan u Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva, a položio je i stručni ispit za koordinatora zaštite na radu. U siječnju 2019. izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u području tehničkih znanosti, polje građevinarstvo na Sveučilištu Sjever na vrijeme od 5 godina. Trenutačno radi kao konzalting inženjer u tvrtki WYG savjetovanje te kao vanjski suradnik na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, gdje je nositelj više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju. Tijekom doktorskog studija bio je zaposlen na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Koautor je na preko 30 znanstvenih i stručnih radova, a sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Član je Hrvatskog društva za zaštitu voda.