DR. SC. ANTONELA MATANA

Identifikacija genetičkih i okolišnih čimbenika uključenih u regulaciju funkcije štitne i doštitne žlijezde

Antonela Matana (rođ. Boljat) u siječnju 2015. godine zapošljava se kao doktorand na istraživačkom HRZZ projektu „Identification of new genetic loci implicated in regulation of thyroid and parathyroid function“, koji je vodila prof. dr. sc. Tatijana Zemunik. Cilj projekta bio je identificirati genske lokuse povezane s vrijednostima specifčnih hormona/protutijela štitne i doštitne žlijezde, definirati interakciju identificiranih genskih lokusa i odabranih čimbenika okoliša te definirati korelaciju vrijednosti hormona/protutijela štitne i doštitne žlijezde i odabranih čimbenika okoliša. Projekt je zahtijevao primjenu cjelogenomskih (engl. genome wide association, GWA) analiza, analiza interakcije i korelacije. Antonela je pohađala tri radionice kroz koje se educirala u provođenju GWA analiza i ostalih statističkih analiza potrebnih u realizaciji projekta. Bila je glavni analitičar u projektu koji je završio publiciranjem niza zanimljivih rezultata: GWAS meta-analizom definirani su genski lokusi povezani s vrijednostima svih analiziranih hormona/antitijela štitne/doštitne žlijezde na 3.000 ispitanika u tri hrvatske populacije, utvrđena je povezanost konzumacije pojedinih namirnica s pozitivnim ili negativnim nalazom TPOAt i TgAt odnosno razinom PTH u plazmi ispitanika.  Antonela je autor na 10 publiciranih znanstvenih radova od kojih je na 8 prvi autor. Najznačajniji rezultat je identifikacija genskog lokusa ST6GAL1 gena povezanog s razinom tireoglobulina u plazmi ispitanika koji je publiciran u časopisu Thyroid, vodećem časopisu u području endokrinologije gdje je Antonela prvi autor. Rezultati ovih studija primjenjivi su u razvoju personalizirane medicine i prevenciji bolesti štitne i doštitne žlijezde.

Mentor: prof. dr. sc. Tatijana Zemunik (Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2014-06

Antonela Matana (rođ. Boljat) diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 2012. godine i stekla zvanje magistre matematike. Kraće vrijeme radila je kao vanjski suradnik na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu i Ekonomskom fakultetu u Splitu. Koautorica je deset kongresnih sažetaka, a za usmeno priopćenje prezentirano na „19th International Conference on Human Genetics“ 2017. godine nagrađena je nagradom za najbolju prezentaciju. Godine 2017. bila je jedan od predavača na radionici „Genetic analysis of thyroid and parathyroid function“ organiziranoj na Medicinskom fakultetu u Splitu u okviru HRZZ projekta. Doktorsku disertaciju „Identifikacija genetičkih i okolišnih čimbenika uključenih u regulaciju funkcije štitne i doštitne žlijezde“ obranila je na Medicinskom fakultetu u Splitu u prosincu 2018. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Tatijane Zemunik.