DR. SC. DOMAGOJ TRLIN

Utjecaj klimatskih promjena na dinamiku poplavnih nizinskih ekosustava u Hrvatskoj

Prašuma Prašnik, zapadna Slavonija

Osnova istraživanja je monitoring šumskih ekosustava s obzirom na izmijenjene stanišne i klimatske uvjete. Cilj istraživanja je spoznati utjecaj klimatskih promjena na dinamiku šuma u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na nizinske šume hrasta lužnjaka i poljskog jasena kojima su, kao hidrološki senzibilnim ekosustavima, trenutne klimatske promjene vrlo velika prijetnja. Metoda istraživanja bazira se na dendrokronologiji. To je disciplina kojom se iz godova stabala može saznati utjecaj klime i ostalih čimbenika koji utječu na njihov rast. Također se tako može saznati kako se taj utjecaj mijenjao za vrijeme života stabla, odnosno kako se mijenjala klima.  Uzorci drveta uzimaju se na terenu iz svakog pojedinog stabla Presslerovim svrdlom. Daljnja priprema uzoraka radi se u laboratoriju kao i očitavanje te analiziranje dobivenih podataka. Dobivene spoznaje pomažu u razumijevanju prirodne obnove nizinskih šuma hrasta i jasena te bi trebale pomoći u planiranju gospodarskih zahvata u šumama zahvaćenim sušenjem i odumiranjem.

Mentor: prof. dr. sc. Stjepan Mikac (Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Uzimanje uzoraka Presslerovim svrdlom

Domagoj Trlin rođen je 17.01.1992. u Varaždinu. Osnovnu školu pohađao je u Novoj Kapeli u razdoblju 1998.-2006., a Gimnaziju Matija Mesić u Slavonskom Brodu završio je 2010. godine. Iste godine upisuje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te 2013. završava preddiplomski studij Šumarstvo, a 2015. godine diplomski studij Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem. Dobitnik je nagrade Akademik Milan Anić koja se dodjeljuje najboljim studentima u generaciji. Od 2016. godine zaposlen je kao asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost. Radi na Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma, na Šumarskom fakultetu. Od 2016. pohađa poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija.