DR. SC. BRANKO STANIĆ

Odrednice proračunske transparentnosti hrvatskih općina

Glavni doktorandov istraživački cilj jest klasificirati postojeće teorijske pristupe u analizi proračunske transparentnosti s posebnim osvrtom na online proračunsku transparentnost lokalnih jedinica i temeljem toga empirijski utvrditi osnovne odrednice online proračunske transparentnosti hrvatskih općina. Znanstveni ciljevi obuhvaćaju teorijsku sistematizaciju dosadašnjih znanja iz područja proračunske transparentnosti, empirijsko ispitivanje, modeliranje i analiziranje utjecaja ekonomskih, pravnih i političkih faktora na proračunsku transparentnost hrvatskih općina, te analizu kako različiti pokretači izomorfizma (prisilni, normativni i mimetički pritisci) djeluju na razinu općinske proračunske transparentnosti. Mjera proračunske transparentnosti je Indeks otvorenosti lokalnih proračuna (eng. Open Local Budget Index – OLBI), razvijen u sklopu projekta. U skladu s teorijom i dosadašnjim empirijskim istraživanjima, postavljene su hipoteze, te se očekuje da veći fiskalni kapacitet općine, politička konkurencija na lokalnim izborima i udio žena u općinskom vijeću doprinose višim razinama proračunske transparentnosti. Očekuje se da zakonska regulacija proračunskog izvještavanja djeluje motivirajuće na sveukupnu općinsku proračunsku transparentnost. Konačno, ispituje se i utjecaj susjednih općina, očekujući da njihove prakse proračunskog izvještavanja djeluju na promatranu općinu, ukazujući na mimetički izomorfizam. Budući da je cilj utvrditi optimalnu kombinaciju odrednica koja povećava lokalnu proračunsku transparentnost, koristit će se tri metodološka pristupa – Poisson regresijski model, logistička regresija i prostorna regresijska analiza, s jedinstvenom panel bazom podataka. Aplikativni značaj istraživanja prvenstveno se promatra s aspekta preporuka nositeljima ekonomske politike na nacionalnoj razini, ali i općinskim izvršnim i predstavničkim vlastima o tome koje instrumente koristiti za povećanje lokalne proračunske transparentnosti. Također, naznačit će se implikacije rezultata za eventualnu reformu teritorijalnog i fiskalnog ustroja Republike Hrvatske.

Mentor: dr. sc. Katarina Ott (Institut za javne financije)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Doktorand Branko Stanić završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Sarajevu gdje je stekao titulu sveučilišnog prvostupnika ekonomije, a na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani stječe titulu magistra ekonomije. Nakon trogodišnjeg iskustva u računovodstvu, 2015. dolazi na Institut za javne financije u sklopu polugodišnjeg programa za razvoj karijera mladih istraživača, istražujući proračunsku transparentnost hrvatskih općina, gradova i županija. U sklopu projekta OLBI Hrvatske zaklade za znanost 2016. upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, s očekivanim završetkom u 2020.