ANAMARIJA PETER

Growing Advanced Industrial Crops on Marginal Lands for Biorafineries (BBI-IA-DEMO)

U Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske biomasa ima istaknuto mjesto kao obnovljivi izvor energije od kojega se u bližoj budućnosti očekuje značajan doprinos. Razvoj tehnologije u energetskom sektoru pruža mogućnosti šireg korištenja biomase i doprinosi ideji zamjene fosilnih goriva, kao primarne energije, biomasom.

Gotovo pola milijuna hektara marginalnih i zapuštenih tala u Hrvatskoj nepogodno je za poljoprivrednu proizvodnju hrane. Vrlo često invazivne biljne vrste predstavljaju dominantnu vrstu na takvim tlima. Posljednjih je desetljeća njihovo širenje povećano trgovinom, turizmom i putovanjima te flora Hrvatske trenutačno broji 77 takvih vrsta. Svojim agresivnim širenjem invazivne vrste predstavljaju opasnost za bioraznolikost, očuvanje autohtonih vrsta kao i cjelokupnih ekosustava. Iza sebe ostavljaju brojne negativne ekološke, zdravstvene i ekonomske posljedice te čine jedan od najvećih izazova zaštite prirode u Europi.

Trenutačno ne postoje podaci o mogućnosti korištenja biomase koja preostaje nakon krčenja ili mehaničkog uklanjanja invazivnih vrsta sa zapuštenih tala. Takvu vrstu biomase nije preporučljivo zaoravati ili kompostirati, zbog mogućeg daljnjeg nekontroliranog širenja vegetativnim putem. Korištenje biomase invazivnih vrsta imalo bi nebrojene prednosti. Krčenje i održavanje zapuštenih tala, povećanje udjela proizvodnje obnovljive energije, smanjenje emisija stakleničkih plinova, smanjenje štetnog utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš samo su neke od njih.

Osnovni je cilj ovog istraživanja odrediti energetski potencijal i istražiti mogućnosti korištenja ove vrste biomase kao sirovine u proizvodnji energije. U istraživanju će se odrediti energetska svojstva i potencijal za neposredno izgaranje i proizvodnju toplinske energije. Također će se utvrditi sadržaj specijaliziranih metabolita, koji se mogu ekstrahirati iz biomase prije njezinog krajnjeg korištenja, te će se provesti obrada florističkog sastava istraživanih lokacija invazivnih vrsta.

Mentor: prof. dr. sc. Neven Voća (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Anamarija Peter rođena je 1993. godine u Čakovcu. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja u Čakovcu upisala je preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, gdje je diplomirala 2017. godine. Iste godine diplomirala je i na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Agroekologija: Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi. U rujnu 2018. godine zaposlena je na istom Fakultetu na radnom mjestu asistenta na projektu (doktorand) na Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ Hrvatske zaklade za znanost. Dosad je sudjelovala na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.