DR. SC. ANA MATIĆ

Psiholingvistički pristup strukturno-značenjskim čimbenicima u obradi odnosnih rečenica

Doktorsko istraživanje Ane Matić psiholingvističko je ispitivanje preferencija koje govornici imaju prilikom tumačenja odnosnih rečenica i provedeno je u okviru hipoteze koja predviđa razlike u preferencijama ovisno o strukturno-značenjskim čimbenicima.

Ana u istraživanju upotrebljava kombinirane istraživačke metode (upitnici i praćenje pokreta očiju; eng. eye-tracking) i analize (kvantitativne i kvalitativne), slično najsuvremenijim međunarodnim istraživanjima u području.

Doprinos je rada višestruk jer se njime istodobno oblikuju nove psiholingvističke spoznaje, primjenjuje suvremena metodologija u istraživanju jezične obrade, a u konačnici razvija i hrvatsko pojmovlje u psiholingvistici.

Ana je privela kraju svoje studijske obaveze, a trenutačno je u završnim fazama izrade disertacije. Osim toga, aktivno izlaže na znanstvenim skupovima, provodi istraživanja koja su bliska području teme doktorata te samostalno i u suautorstvu piše i objavljuje znanstvene radove u području jezične obrade i jezične patologije.

Dobitnica je DAAD stipendije za kratkotrajni istraživački boravak te će tri mjeseca boraviti na Sveučilištu u Konstanzu, gdje će s profesorom Theodorom Marinisom i njegovom istraživačkom skupinom raditi na istraživanjima jezične obrade i temama koje su vrlo bliske njezinim istraživačkim interesima. To će zasigurno doprinijeti njezinom daljnjem znanstvenom usavršavanju.

Mentorica: prof. dr. sc. Melita Kovačević (Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Ana Matić diplomirala je Logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija postaje suradnicom Laboratorija za psiholingvistička istraživanja Odsjeka za logopediju, a od 2016. asistenticom (doktorandicom) na istome Odsjeku, u okviru HRZZ projekta. Područja njezinoga interesa uključuju jezični razvoj i obradu uredne, te populacije s jezičnim poremećajima. Usavršava se i aktivno izlaže na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, (su)autorica je 15 znanstvenih radova (članaka i poglavlja u knjigama) te 2 dijagnostička materijala, a 2019./2020. postaje voditeljicom Zagrebačkog lingvističkog kruga. 2020. uspješno je obranila doktorsku disertaciju u okviru poslijediplomskog studija lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.